Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κώστας Ασκούνης

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κώστας Ασκούνης έφερε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο νέα μέτρα για τη τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καλλιθέας αποφάσισε την λήψη των εξής μέτρων.
* Μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% για 2 χρόνια για κάθε νέα επιχείρηση.
* Μείωση των δημοτικών τελών κατά 20% για τα καταστήματα κάτω των 50 τ.μ.
* Απαλλαγή των ανέργων που μένουν στο Δήμο από τα δημοτικά τέλη.
* Μείωση κατά 50% των τιμολογίων των διαφημιστικών πλαισίων για τις τοπικές επιχειρήσεις.
* Μηδενική αύξηση δημοτικών τελών για όλους τους κατοίκους του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Κώστας Ασκούνης προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον δοκιμαζόμενο ακόμα και σε αυτή την οικονομική κρίση, για κάθε πολίτη και επιχειρηματία της Καλλιθέας.

Σχετικές δημοσιεύσεις