Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση ροής μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από την 1η Μαρτίου 2013 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας

Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. στο Πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με τη χρήση του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος, αφενός απαλλάσσονται οι εργοδότες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις που επί σειρά ετών αποτελούν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αφετέρου συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διοικητικές και οικονομικές, μειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και το κόστος συμμόρφωσης των εργοδοτών, ενώ αποδεσμεύεται και σημαντικός αριθμός στελεχών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πλέον επικεντρώνονται στα ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, με το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στατιστικής αποτύπωσης των μεγεθών της αγοράς εργασίας, οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης έχει πλέον σε ζωντανό χρόνο και σε συνεχή βάση, ακριβή πληροφόρηση και λεπτομερή στοιχεία για:
•    τις ροές απασχόλησης (αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οικειοθελείς αποχωρήσεις),
•    τη κατηγοριοποίηση των προσλήψεων/απολύσεων ανά τύπο σύμβασης, μέγεθος επιχείρησης, περιφέρεια,
•    την κλαδική εξειδίκευση των νέων προσλήψεων/απολύσεων,
•    τις μετατροπές των συμβάσεων πλήρους ωραρίου σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
•    την εξέλιξη των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
•    την απορροφητικότητα των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών του ΟΑΕΔ, κ.λπ.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται επιστημονική τεκμηρίωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και τους φορείς άσκησης των πολιτικών του όπως ο ΟΑΕΔ, ώστε οι πολιτικές και τα μέτρα παρέμβασής τους στην αγορά εργασίας να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, ιδιαίτερα ως προς το δυναμισμό της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, διασυνδέοντας έτσι τις πολιτικές απασχόλησης με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό αξιολόγησης και αναβάθμισης των στρατηγικών παρεμβάσεων και πολιτικών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Αν έχετε απορίες, θέλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις ή λύσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2118503001, με fax στο 2118009404 ηλεκτρονικά στο info@acploes.com (τηλέφωνο απαραίτητο) και μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο http://acploes.com/

Σχετικές δημοσιεύσεις