Συνέντευξη με τον κ. Γεώργιο Αντωνίου Γραμματέα Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων ΟΤΕ

Με την Μαρία Κ. Αλιμπέρτη
Κύριε Αντωνίου να σας καλωσορίσω στην εφημερίδα “wres” και να σας ρωτήσω πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ συνολικά σε όλη την Ελλάδα και ποιες ειδικότητες συναντάμε;

ΑΠ.  Ο ΟΤΕ παραμένει μια από τους μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα με 14.000 και πλέον εργαζόμενους.  Συναντάμε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα. (από τεχνίτες δικτύου, εναερίτες, ηλεκτρολόγους κ.α μέχρι εργαζόμενους που στελεχώνουν τις διοικητικές υπηρεσίες του ΟΤΕ).

ΕΡ:   Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να μας δείχνουν σύμφωνα με τις ιδιότητες των εργαζομένων να κατανέμονται και τα ατυχήματα; Οι γυναίκες ή οι άντρες εργαζόμενοι  παθαίνουν

ΑΠ:   Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης τα παρακάτω γραφήματα απεικονίζουν τον αριθμό και το ποσοστό των εργατικών ατυχημάτων στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς επίσης και τον συνολικό αριθμό ημερολογιακών ημερών που χάθηκαν από αυτά, κατά τη διάρκεια του 2010, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Ειδικότερα, το 2010, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που δηλώθηκαν κατά γένος είναι:
-Άνδρες:     20
-Γυναίκες:     9  
Επίσης, το 2010, από το σύνολο των εργατικών ατυχημάτων που δηλώθηκαν, ο αριθμός των ατυχημάτων που συνέβησαν κατά την εκτέλεση της εργασίας ήταν 21 (15 άνδρες και 6 γυναίκες), ενώ ο αριθμός των ατυχημάτων που συνέβησαν κατά τη διαδρομή από την οικία στην εργασία & αντίστροφα ήταν 8 (5 άνδρες και 3 γυναίκες). (πηγή www.ote.gr)                                                     

ΕΡ:   Εργατικό ατύχημα ή  εργατική ασθένεια; Τι συμβαίνει πιο συχνά;

ΑΠ.  Και τα δύο συμβαίνουν στο χώρο του ΟΤΕ, και ίσως η εργατική ασθένεια με μεγαλύτερη συχνότητα. Η εργατική ασθένεια όμως δεν δηλώνετε γι αυτό και δεν υπάρχουν στατιστικά. Ενώ πρέπει και ο ΟΤΕ μπορεί,  κατά την άποψή μου δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας.  Εδώ λοιπόν θα τονίσω της επανειλημμένες ενέργειες και πιέσεις της ΟΜΕ-ΟΤΕ στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας και τη σημαντικότητα των ΕΥΑΕ που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία της ομοσπονδίας στους χώρους εργασίας, (63 Επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, στις οποίες συμμετέχουν 173 εκλεγμένα μέλη), που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν  ως ιμάντας μεταφοράς προβλημάτων στον τομέα αυτό  προς  στη κεντρική διοίκηση της επιχείρησης, φτιάχνοντας έτσι ένα δίκτυο επικοινωνίας ώστε να προλαμβάνουμε  ένα εργατικό ατύχημα ή μια εργατική ασθένεια. Γιατί η πρόληψη πολλές φορές σώζει ανθρώπινες ζωές.  

ΕΡ:   Η διοίκηση του ΟΤΕ επενδύει στην πρόνοια, για στην αποφυγή ατυχημάτων, ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

ΑΠ.      Κατά την άποψή μου και την εμπειρία μου ως εργαζόμενος στην επιχείρηση (30 χρόνια) αλλά και ως γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας της ΟΜΕ-ΟΤΕ τα (3) τελευταία χρόνια θεωρώ ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία θα έπρεπε να είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ΟΤΕ και να αποτελεί συνείδηση σε όλους, ότι η δημιουργία και η διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, θα συμβάλλει αποτελεσματικά και στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ο ΟΤΕ έχει δεσμευτεί για μια σειρά υποχρεώσεων όπως:
•    Εφαρμογή όλων των σχετικών Νομοθετικών και Κανονιστικών Διατάξεων.
•    Ανάπτυξη αξιών για διαμόρφωση Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
•    Σχεδιασμό, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτίωση Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
•    Συστηματική εκπαίδευση όλων των εργαζόμενων στις αρχές και τις πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
•    Ενθάρρυνση και υποστήριξη συμμετοχής των εργαζόμενων στη βελτίωση Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.
•    Χρήση ασφαλούς εξοπλισμού, υλικών και μέσων ατομικής προστασίας.
•    Ανάπτυξη συνεργασιών για Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία.
Τα περισσότερα όμως από τα παραπάνω παραμένουν μέχρι και σήμερα μόνο δεσμεύσεις. Παλεύουμε και προσπαθούμε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων να πείσουμε για τα αυτονόητα στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Και θα καταφέρουμε.

ΕΡ:    Δεν θα ήταν καλύτερα αν υπήρχε σωστή πρόληψη για την αποφυγή εργατικών
ατυχημάτων, δεν θα γίνονταν «απόσβεση» οικονομική αλλά και ανθρώπινων υπάρξεων
εφαρμόζονταν κάποια μέτρα πρόληψης;

ΑΠ.     Ασφαλώς.
Η πρόληψη όχι μόνο βοηθά στη ελαχιστοποίηση της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων που τραυματίζονται ή υφίστανται βλάβη στην υγεία τους αλλά φέρνει και επιχειρηματικά οφέλη. Εφαρμόζοντας λοιπόν τη ρήση που λέει “καλύτερα το προλαμβανειν παρά το θεραπευειν” Πρέπει να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια νοοτροπία πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας  που  θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση και θα βασίζεται  στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον.
Η πρόληψη σε θέματα ασφάλειας και υγείας δεν επιτυγχάνεται άπαξ και διά παντός, απαιτεί συνεχή και συστηματική εργασία. Και αυτό προσπαθώ από τη θέση του Γραμμ. Υγιεινής και Ασφάλειας έχοντας πάντα ως κανόνα το ανεκτίμητο αγαθό που είναι η Υγεία και η Ασφάλεια του εργαζόμενου.

ΕΡ:   Πιστεύετε πως το  εργατικό ατύχημα ή εργατική ασθένεια αποζημιώνεται με υψηλό κόστος, ή να το θέσω διαφορετικά αποζημιώνεται σύμφωνα με την αξία της ζωής ή της υγείας;

ΑΠ.  Θα σας απαντήσω με μια μόνο πρόταση:
Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη.-

ΕΡ:   Η ΟΜΕ-ΟΤΕ τι προτείνει  για την Υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του
ΟΤΕ;

ΑΠ:  Η ΟΜΕ-ΟΤΕ βάζοντας πάνω από όλα τον άνθρωπο εργαζόμενο στον ΟΤΕ και με το αυτονόητο, ότι η προστασία της υγείας και η ασφάλεια στην εργασία είναι Υποχρέωση του εργοδότη και Δικαίωμα του εργαζόμενου.
Έχει προτείνει μια σειρά μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών, θεωρώντας ότι πρέπει από κοινού να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μια νοοτροπία πρόληψης σε θέματα ασφάλειας και υγείας που θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση.                                    
Πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα επικοινωνίας εργαζομένων και επιχείρησης ώστε να μπορούμε να έχουμε ένα συντονισμένο σύστημα πρόληψης εργασιακών κινδύνων και προτάσεις μέτρων αντιμετώπισης των από κοινού, χρησιμοποιώντας σωστά ως “εργαλείο” τα θεσμοθετημένα όργανα (63 Επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, στις οποίες συμμετέχουν 173 εκλεγμένα μέλη).

Για να μπορέσουν όμως να επιτευχθούν τα παραπάνω πρέπει:

1.    Να υπάρξει μια αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας στη διαχείριση των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας στην επιχείρηση.
2.    Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης για την πρόληψη, για την εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών (π.χ χώροι που διαμορφώνονται ώστε να στεγάσουν εργαζόμενους παρέχοντας τους ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, σκάλες, κ.α) ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.    
3.    Να τονισθεί και να επιβληθεί στους κατά τόπους εκπροσώπους της εταιρείας ο ρόλος τους απέναντι στα θεσμοθετημένα όργανα-εκπροσώπους των εργαζομένων για θέματα ΥΑ.
4.    “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ–ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”
•    Σεμινάρια εκπαίδευσης.
•    Ημερίδες ενημέρωσης των στελεχών των Ε.Υ.Α.Ε και του Προσωπικού του ΟΤΕ για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
•    Σεμινάρια εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες και σχέδια έκτακτης ανάγκης και ό,τι άλλο έχει σχέση με το αντικείμενό της ΥΑ.
Κύριε Αντωνίου σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας

Σχετικές δημοσιεύσεις