Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Όλοι μαζί μπορούμε!

 

 

Να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη
Να δείξουμε την ανθρωπιά μας
Να προσφέρουμε τρόφιμα
Να προσφέρουμε εθελοντική εργασία

Στηρίζοντας το Κοινωνικό Παντοπωλείου του τόπου μας.
 
Για την προσφορά σας και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου 22853-60141.

Σχετικές δημοσιεύσεις