Δήμος Πεντέλης: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Σχολεία

Ο Δήμος Πεντέλης λειτουργώντας στα πλαίσια του προγράμματός του και της Στρατηγικής του Δημάρχου Δημητρίου Στεργίου Καψάλη για σύγχρονα σχολεία για όλα τα παιδιά,

κατέθεσε την 29/06/2012 αίτηση πράξης χρηματοδότησης (Α.Π. 14003/601-29/06/2012)προς την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής .
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με τη με Α.Π 13/09-02/16566/1173 απόφασή του ενέκρινε την ένταξη της πράξης

«Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης»
στον Άξονα Προτεραιότητας «01-Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 398.339,22 €.
Σύντομα η σχολική κοινότητα του  1ου  Νηπιαγωγείου Πεντέλης, του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Νέας Πεντέλης και οι Δημότες μας θα εισπράξουν τα οφέλη της παραπάνω πράξης.

Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να προσπαθεί στη γενική Στρατηγική κατεύθυνση της Διοίκησης που έχει σαν πρώτους στόχους της τον Άνθρωπο, την Παιδεία και την Υγεία του.
                                                                

Σχετικές δημοσιεύσεις