Περιβάλλον και παραβάσεις των Δήμων

Σύντομα,  σύμφωνα με την κυβέρνηση θα έρθει στη βουλή νομοθετική ρύθμιση η οποία θα προβλέπει την επιβολή προστίμων και άλλων κυρώσεων στους δήμους  οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους για τη σωστή διαχείριση απορριμμάτων και υδάτινων πόρων.

Στην πραγματικότητα, όταν υπάρξει περίπτωση επιβολής προστίμου στη χώρα λόγω των ανωτέρω παραβάσεων από την Ε.Ε, η υποχρέωση πληρωμής αυτού, θα μετακυλίεται  αυτομάτως στον υπεύθυνο Δήμο.

Σχετικές δημοσιεύσεις