Έρχεται παγκόσμια επισιτιστική κρίση;

Η κρίση της πανδημίας, παγκοσμίως δεν είναι μόνον υγειονομικής φύσεως.  Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν πως η αλυσίδα πανδημία-οικονομία δημιούργησαν φαινόμενα έλλειψης βασικών τροφίμων σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Ακόμη και σε αυτές που αναγνωρίζουμε ως ανεπτυγμένες.

Περισσότερα