Αεροπλάνα της φύσης

Η σχεδίαση των πτερύγων των αεροπλάνων, έχει εκμεταλλευτεί στο πέρασμα του χρόνου τα συμπεράσματα των πτερύγων των πουλιών. Η καμπυλότητα των πτερύγων του πουλιού, τού δίνει την ανύψωση που απαιτείται για να υπερνικηθεί η προς τα κάτω έλξη της βαρύτητας.

Όταν όμως η πτέρυγα είναι στραμμένη προς τα πάνω πάρα πολύ, υπάρχει κίνδυνος να ελαττωθεί η ταχύτητα. Για να αποφύγει ελάττωση ταχύτητας, το πουλί έχει στις παρυφές των πτερύγων του σειρές από πούπουλα, που ξεπροβάλλουν καθώς αυξάνει η κλίση του φτερού. Αυτές οι σειρές από πούπουλα διατηρούν την άντωση (=δυναμική άνωση), συγκρατώντας το κύριο ρεύμα του αέρα από το να χωριστεί από την επιφάνεια της πτέρυγας.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό του ελέγχου του στροβιλισμού και πρόληψης της ελάττωσης της ταχύτητας είναι το ακροπτερύγιο, που είναι μια μικρή δέσμη από πούπουλα που μπορεί το πουλί να ανυψώσει, όπως ο άνθρωπος τον αντίχειρα του.
Στις κορυφές των πτερύγων των πουλιών και των αεροπλάνων σχηματίζονται δίνες και δημιουργείται η οπισθέλκυση (αντίσταση αέρος). Tα πουλιά την ελαττώνουν με δύο τρόπους: Μερικά πουλιά, όπως οι κύψελοι (πετροχελίδονα) και οι διομήδειες (άλμπατρος), έχουν μακριές, λεπτές πτέρυγες με μικρά άκρα, και αυτή η κατασκευή ελαττώνει κατά πολύ τις δίνες. Άλλα πουλιά, όπως τα γεράκια και οι γύπες, έχουν φαρδιές πτέρυγες που προκαλούν μεγάλη δίνη, αλλ’ αυτό αποφεύγεται όταν τα πουλιά τεντώνουν, σαν δάκτυλα, τα πηνία στα άκρα των πτερύγων τους. Αυτό μεταβάλλει τα στομωμένα αυτά άκρα σε
διάφορες στενές αιχμές που ελαττώνουν τις δίνες και την οπισθέλκυση.
Οι σχεδιαστές αεροπλάνων έχουν υιοθετήσει πολλά απ’ αυτά τα γνωρίσματα. Η καμπυλότητα των πτερύγων δίνει ανύψωση. Διάφορα πτερύγια καμπυλότητας και προεξοχές χρησιμεύουν σαν μειωτήρες του στροβιλισμού ή σαν μηχανισμοί ελάττωσης της ταχύτητας. Μερικά μικρά αεροπλάνα ελαττώνουν την οπισθέλκυση στις κορυφές των πτερύγων με την εγκατάσταση επιπέδων πλακών σε ορθή γωνία με την επιφάνεια των πτερύγων. Αλλά οι πτέρυγες των αεροπλάνων υστερούν ακόμη από τα μηχανολογικά θαύματα που βρίσκονται στις πτέρυγες των πουλιών.

ΠΗΓΗ: www.pentapostagma.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις