Τι ξέρουμε για τα αντιβιοτικά, είναι απαραίτητα;

Τα αντιβιοτικά παρασκευάστηκαν για πρώτη φορά πριν από 50 περίπου χρόνια για να καταπολεμήσουν τις μικροβιακές λοιμώξεις.

Μέχρι τότε, πολλές λοιμώξεις ήταν θανατηφόρες.
Σήμερα, μια νέα απειλή εμφανίζεται: Πολλές λοιμώξεις θα μπορούσαν να ξαναγίνουν θανατηφόρες, γιατί τα μικρόβια που τις προκαλούν έχουν γίνει ανθεκτικά στα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούμε.
Πώς γίνεται αυτό;
Οι λοιμώξεις στον άνθρωπο προκαλούνται από ιούς και μικρόβια. Τα αντιβιοτικά δεν ασκούν καμία απολύτως επίδραση στους ιούς. Είναι αποτελεσματικά μόνο στις μικροβιακές λοιμώξεις.
Αυτό τι σημαίνει;
Ότι δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνονται αντιβιοτικά για λοιμώξεις που οφείλονται σε ιούς.
Μήπως όμως, σημαίνει ότι πρέπει να χορηγούνται αντιβιοτικά σε κάθε μικροβιακή λοίμωξη;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ!
Τα αντιβιοτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις.
Γιατί;
•    Γιατί οι περισσότερες από τις λοιμώξεις που μας συμβαίνουν (π.χ. οξείες διάρροιες, ωτίτιδες, βρογχίτιδες, ιγμορίτιδες καθώς και ιώσεις με συμπτώματα όπως συνάχι, πονόλαιμος, πόνος στα κόκκαλα και στους μύες, πυρετός), θεραπεύονται από μόνες τους μέσα σε διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο των τριών ημερών. Έτσι αν κάποιος έχει πάρει ένα αντιβιοτικό για να θεραπευτεί από μια τέτοια λοίμωξη, θα μπορούσε να αποδώσει την θεραπεία του στην χρήση του αντιβιοτικού, ενώ κάτι τέτοιο δεν αληθεύει. Όμως κάπως έτσι γεννήθηκε η ψευδαίσθηση και ο μύθος για τις μαγικές ιδιότητες των αντιβιοτικών.
•    Γιατί τα αντιβιοτικά δεν θα μας βοηθήσουν στο να γίνουμε πιο γρήγορα καλά. Η άμυνα μας είναι επαρκής για την ίαση της πλειοψηφίας των απλών λοιμώξεων που μας συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ένα αντιβιοτικό δεν θα «ρίξει» τον πυρετό πιο γρήγορα.
     
Τότε λοιπόν, πότε είναι απαραίτητα τα αντιβιοτικά;
Τα αντιβιοτικά είναι απαραίτητα και αναντικατάστατα στις σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις αυτές που μπορούν να είναι επικίνδυνες για την υγεία ή και τη ζωή του ασθενούς.
Γιατί;
Όταν πρόκειται για σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις, τα αντιβιοτικά εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων, επιτρέποντας έτσι στον οργανισμό μας να έχει τον χρόνο να οργανώσει την άμυνά του (δηλαδή να παρασκευάσει αντισώματα και κύτταρα άμυνας για να καταστρέψει όλα τα μικρόβια).
Στην ουσία, δηλαδή, τα αντιβιοτικά, σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνουν τον απαραίτητο χρόνο στην άμυνά μας για να αντιμετωπίσει με επιτυχία την λοίμωξη.
ΜΟΝΟ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ και κανένας άλλος, είναι σε θέση να κρίνει πότε μια λοίμωξη είναι σοβαρή και θα πρέπει να δοθεί το αντιβιοτικό.
ΜΟΝΟ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ μπορεί να καθορίσει την δοσολογία, τον τρόπο και τη διάρκεια λήψης του αντιβιοτικού.
Έχει μεγάλη σημασία να λαμβάνουμε το αντιβιοτικό μόνο μετά από σύσταση γιατρού, δηλαδή ιατρική συνταγή, στη δοσολογία που ο γιατρός μας συστήνει και να μην ξεχνάμε ποτέ την δόση μας. Έχει μεγάλη σημασία να τηρούμε αυστηρά και χωρίς παρεκκλίσεις και αυθαίρετες ερμηνείες το χρονοδιάγραμμα της θεραπείας.
     
Τα παιδιά μας χρειάζονται περισσότερο τα αντιβιοτικά από ότι εμείς;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ.
Τα παιδιά δεν χρειάζονται περισσότερο και συχνότερα τα αντιβιοτικά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι λοιμώξεις στα παιδιά οφείλονται σε ιούς. Και τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία απόλυτως δράση στους ιούς. Ούτε θα βοηθήσουν στα αλήθεια το παιδί να απαλλαγεί γρηγορότερα από τα συμπτώματα της λοίμωξής του.
Ο παιδίατρος, είναι ο μοναδικός αρμόδιος να αποφασίσει τη χορήγηση αντιβιοτικού για μια αποδεδειγμένη μικροβιακή λοίμωξη. Δεν βοηθάμε τα παιδιά μας επιμένοντας στη χορήγηση αντιβιοτικού, ούτε τα προστατεύουμε από τυχόν επιπλοκές.
     

Σχετικές δημοσιεύσεις