ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Γράφει ο Μανώλης Χατζηπέτροs– Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Σε όλους μας πιστεύω είναι γνωστό οτι,όταν έχουμε δάνειο απο κάποια τράπεζα για την κατοικία μας είναι υποχρεωτικό να είναι ασφαλισμένο έναντι κάποιων κινδύνων.
Αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε είναι οτι είναι δικαίωμα μας και ΕΠΙΛΟΓΗ μας σε ποιά ασφαλιστική εταιρεία θα το ασφαλίσουμε.
Οι τράπεζες δήθεν για εξυπηρέτηση αλλά κατά βάθος για δικά τους συμφέροντα προωθούν σύναψη συμβολαίου με εταιρεία θυγατρική, η εταιρεία με την οποία έχουν κάποια οικονομιά κίνητρα να υποστηρίζουν.

Ο υπάλληλος της τράπεζας ασφαλώς δεν είναι επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος, με συνέπεια έλλειψη σωστής ενημέρωσης, εξυπηρέτησης, μη κάλυψη πραγματικών αναγκών και άγνοια στη διαδικασία της αποζημίωσης όταν θα συμβεί η ζημιά.

Η Ευρωπαική Πίστη ανακοινώνει ένα οικονομικό και ειδικά προσαρμοσμένο σους κινδύνυς που επιθυμούν οι τράπεζες, πακέτο παροχών – καλύψεων με ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο.

Επομένως η ασφάλιση κατοικίας όταν υπάρχει δάνειο είναι υποχρεωτική και επιλέγουμε επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο και εταιρεία της επιθυμίας μας με κριτήριο και το κόστος, αφού έχουμε την κατάλληλη ενημέρωση.Η αναγκαιότητα είναι αυτονόητο οτι είναι δεδομένη για την προστασία του ποιό πολύτιμου ίσως περιουσιακού μας στοιχείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

(για Στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά)

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης

Απαλλαγές σε κάθε ζημιά

Πυρκαγιά – Κεραυνός

Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός

Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνους, χόρτα

Έξοδα Πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως

Ζημιές από καπνό

Ευρεία Έκρηξη (Φυσική – Χημική)

Πτώση αεροσκαφών και αντικείμενα από αυτά

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

Τρομοκρατικές Ενέργειες    

Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές

Κακόβουλες Ενέργειες

Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά γεγονός και ετησίως (καλύπτονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά μηχανήματα και ηλεκτρικές συσκευές)

100,00 €
Θραύση Κρυστάλλων θυρών-παραθύρων-καθρεπτών σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά γεγονός και ετησίως συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και Τυχαίας Θραύσης

Το 10% του προς αποζημίωση ποσού
Έξοδα Μεταστέγασης-Μετακόμισης έως 2.000,00 € ανά γεγονός και ετησίως

Εκκαθάριση συντριμμάτων έως το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως

Σεισμός και/ή Πυρκαγιά εκ Σεισμού

Το 2% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου

Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο ανά 1.000,00 € ασφαλιζόμενου κεφαλαίου : 1,80 €

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

Να μην έχουν συμβεί ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο κατά την τελευταία πενταετία & μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.

Τα επιμέρους ασφαλιζόμενα όρια των ανωτέρω καλύψεων περιλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν.

Σεισμός : Τα κτίρια είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960.

π.χ κατοικία ασφαλισμένη για 100.000€ με όλους τους ανωτέρω κινδύνους κοστίζει 180 € το ετος.Αν η κατοικία είναι εκτός Στερεάς Ελλάδας το ίδιο πρόγραμμα για το παράδειγμα των 100.000 € στοιχίζει 165 € το χρόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

(Λοιπή Ελλάδα εκτός Στερεάς Ελλάδας και των πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά)

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι / Όρια Ευθύνης

Απαλλαγές σε κάθε ζημιά

Πυρκαγιά – Κεραυνός

Φωτιά από αμέλεια ή από τυχαίο γεγονός

Πυρκαγιά από δάσος, συστάδες δέντρων, θάμνους, χόρτα

Έξοδα Πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς έως το 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως

Ζημιές από καπνό

Ευρεία Έκρηξη (Φυσική – Χημική)

Πτώση αεροσκαφών και αντικείμενα από αυτά

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές

Κακόβουλες Ενέργειες

Βραχυκύκλωμα σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά γεγονός και ετησίως (καλύπτονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά μηχανήματα και ηλεκτρικές συσκευές)

100,00 €
Θραύση Κρυστάλλων θυρών-παραθύρων-καθρεπτών σε Α΄ Κίνδυνο έως 1.500,00 € ανά γεγονός και ετησίως συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων και Τυχαίας Θραύσης

Το 10% του προς αποζημίωση ποσού
Έξοδα Μεταστέγασης-Μετακόμισης έως 2.000,00 € ανά γεγονός και ετησίως

Εκκαθάριση συντριμμάτων έως το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου ανά γεγονός και ετησίως    

Σεισμός και/ή Πυρκαγιά εκ Σεισμού

Το 2% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου

Ετήσιο Ολικό Ασφάλιστρο ανά 1.000,00 € ασφαλιζόμενου κεφαλαίου : 1,65 €

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

Να μην έχουν συμβεί ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο κατά την τελευταία πενταετία & μέχρι την ανάληψη του κινδύνου.

Τα επιμέρους ασφαλιζόμενα όρια των ανωτέρω καλύψεων περιλαμβάνονται στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και δεν το προσαυξάνουν.

Σεισμός : Τα κτίρια είναι αντισεισμικής κατασκευής με νόμιμη άδεια μετά το 1960.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
Μανώλης Χατζηπέτρος
2110 122231 / 210-9013870
6942557799

Σχετικές δημοσιεύσεις