Έρευνες στα εμβρυικά βλαστοκύτταρα

«Με τον όρο βλαστοκύτταρα περιγράφουμε ένα σύνολο από ανώριμα κύτταρα, τα οποία έχουν δύο μοναδικά χαρακτηριστικά: πρώτον πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα ή και ακατάπαυστα, και δεύτερο μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πολλούς, διαφορετικούς μεταξύ τους ιστούς.

Βλαστοκύτταρα όμως ονομάζονται και άλλα είδη κυττάρων. Έτσι, ανάλογα με την ωρίμανσή τους μπορούν να διαχωριστούν σε πολλές κατηγορίες. Μπορεί να είναι: εμβρυικά, που προέρχονται από τα πρώτα στάδια της εμβρυικής ζωής, από τον αρχέγονο σχηματισμό, που λέγεται βλαστοκύστη (η χρήση αυτών κυρίως μας απασχολεί και προβληματίζει) ή να είναι λίγο πιο ώριμα, να βρίσκονται δηλ. στο μυελό των οστών του ανθρώπου ή να κυκλοφορούν στο αίμα, οπότε χαρακτηρίζονται ως πρώιμα κύτταρα (Αυτά μπορεί να δώσουν κύτταρα αίματος, οστικά ή χονδρικά κύτταρα, κύτταρα νευρικά ή κύτταρα του μυϊκού συστήματος).

Μια ενδιάμεση κατηγορία κυττάρων μεταξύ των εμβρυικών και των πρώιμων είναι τα κύτταρα που προέρχονται από τον ομφάλιο λώρο των νεογνών… Τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα (μέχρι την 5η – 6η μέρα από τη σύλληψη – η τεχνητή γονιμοποίηση εξασφαλίζει τέτοια στους επιστήμονες – ερευνητές) δεν έχουν ακόμη «προσδιοριστεί» ποιους ιστούς (από τους περίπου διακόσιους) θα δημιουργήσουν… «υπάρχουν όμως κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση τους, όπως η δημιουργία νεοπλασιών, υποστηρίζουν άλλοι ερευνητές, όπως ο καθηγητής Ελευθέριος Τσιρίδης. Το σπουδαιότερο όμως, η χρησιμοποίησή τους σε διάφορα πειράματα, όπως θα δούμε, καταστρέφουν τη ζωή, στην πρώτη και πιο δυναμική φάση της.

Οι έρευνες στα εμβρυικά βλαστοκύτταρα άρχισαν το 1998. Τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, όπως είπαμε, προέρχονται από ένα έμβρυο στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλ. από έμβρυο 5 ή 6 ημερών. Τότε ο αριθμός των κυττάρων είναι περίπου 100. Από τα 30-34 θα προέλθει το έμβρυο, ενώ από τα υπόλοιπα θα δημιουργηθεί ο πλακούντας. Είναι ολοδύναμα και μπορούν να δημιουργούν οποιονδήποτε ιστό του σώματος, έχουν δηλ. μεγάλη πλαστικότητα. Διαβάζουμε όμως ότι, ιδίως με τα εμβρυικά βλαστοκύτταρα, «γίνονται χρυσές δουλειές», πουλώντας φρούδες ελπίδες για θεραπεία πάρα πολλών ασθενειών. Έτσι διαβάζουμε: «πρώτο (λειτουργικό) έσω αυτί (λαβύρινθος) (δημιουργήθηκε) από (εμβρυικά) βλαστοκύτταρα» (πειράματα σε ποντικούς). – «Πρώτο βήμα για θεραπεία του συνδρόμου Down» (από εμβρυικά βλαστοκύτταρα – «Τα βλαστοκύτταρα χαρίζουν φώς» – «Δημιούργησαν και οστά από τα (εμβρυικά) βλαστοκύτταρα» – «Και αιμοφόρα αγγεία από βλαστοκύτταρα» – «Έβγαλαν δόντια με βλαστοκύτταρα», κλπ, κλπ.

Όλες αυτές οι «ανακοινώσεις – επιτυχίες» στην πραγματικότητα  βρίσκονται σε εντελώς πειραματικό στάδιο, γι’ αυτό άλλοι έγκριτοι επιστήμονες τις αρνούνται και ζητούν να διακοπούν, όπως και οι χρηματοδοτήσεις των διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων από τους Κρατικούς προϋπολογισμούς. Τα αποτελέσματα π.χ. από τη χρησιμοποίηση εμβρυικών βλαστοκυττάρων σε ποντικούς για τη δημιουργία δοντιών δεν είχε τα αποτελέσματα που διακηρύσσουν, γι’ αυτό και άλλοι ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν, ότι «αυτά τα δόντια (;) (που εμφανίστηκαν στους ποντικούς), δεν θα προσφέρουν καμμία καινούργια προσέγγιση ή θεραπεία». (εφημ. «Δημοκρατία» 31.07.2013).  Οι έρευνες αυτές, ακόμη, ανησυχούν ιδιαίτερα τον επιστημονικό κόσμο, για το πού δηλαδή θα οδηγηθούν… «Σοκ! Βλαστοκύτταρα και κλωνοποίηση εμβρύου. Η χρήση ανθρώπινων εμβρυικών βλαστοκυττάρων έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις… πολλοί επιστήμονες πιστεύουν, ότι η μέθοδος αυτή ανοίγει το δρόμο για την κλωνοποίηση ανθρώπων, γι’ αυτό και πρέπει να απογορευτούν οι σχετικές έρευνες» (εφημ. «Δημοκρατία» 31.07.2013).
Επαναλαμβάνουμε: Σε όλους αυτούς τους πειραματισμούς πάνω στην ανθρώπινη ζωή, το αποτέλεσμα είναι η καταστροφή της ΖΩΗΣ. Και αυτό συνιστά «ύβρη» και απανθρωπιά, αφού καταστρέφεται η ανθρώπινη ζωή στην πρώτη και πιο δυναμική φάση της και μάλιστα με το πρόσχημα της επιστημονικής έρευνας, ενώ στο βάθος υπάρχει το … χρήμα.
Όμως «είναι κάτι καλό, όταν και καλώς γίνεται», αλλά και «επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία ου σοφία» (Πλάτων).
Β. Κ. – Μ.
pentapostagma.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις