Προθεσμία έως τις 20 Ιανουαρίου στους Δήμους οι διορθώσεις για το χαράτσι μέσω ΔΕΗ

Για τα λάθη  που εντοπίζονται στους υπολογισμούς του τέλους ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ  δόθηκε περιθώριο στους πολίτες έως τις 20 Ιανουαρίου 1013.

 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι εφόσον εντοπίσουν λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, για την επιστροφή μέσω του τέλους ακινήτων είναι:
•    Οι δήμοι της χώρας θα παραλάβουν από τον Διαχειριστή της ΔΕΗ, ηλεκτρονικές καταστάσεις, στις οποίες θα βρίσκονται όλα τα ακίνητα που ανήκουν στην περιφέρεια τους, με τα στοιχεία που βασίστηκαν για να υπολογιστεί το τέλος ακινήτων για το 2011.

•    Οι πολίτες πρέπει να προσέρχονται στους Δήμους που ανήκει το ακίνητό τους για περεταίρω διαδικασίες και σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν το τέλος που υπολογίσθηκε για φέτος και μετά τη διόρθωση των στοιχείων και αν υπάρχει διαφορά θα αφαιρεθεί από το τέλος ακινήτων του 2012 ενώ θα υπάρχει διευκόλυνση πληρωμής του τέλους, για όσους φορολογούμενους δηλώνουν αδυναμία πληρωμής. (Η υποχρέωση της διόρθωσης ανήκει στους Δήμους).

•    Όταν οι Δήμοι ολοκληρώσουν τις διαδικασίες απογραφής λαθών θα πρέπει να αποστείλουν έως την 27η Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ, ο οποίος άμεσα θα τις αποστείλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που θα τις ελέγξει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης.

•    Σε περίπτωση εντοπισμού λάθους σε τιμή ζώνης, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα διορθώσει την κατάσταση και θα ενημερώσει συγχρόνως τον αρμόδιο Δήμο και έως τη 10η Φεβρουαρίου 2012 θα διαβιβάζει τις καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου.

•    Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, αφού λάβει τις διορθωμένες καταστάσεις ηλεκτρονικά, θα υπολογίσει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα το τέλος ακινήτων που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και αν προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από αυτό που αρχικά είχε υπολογισθεί, θα αφαιρεθεί η διαφορά από το ποσό του τέλους ακινήτων για το έτος 2012.

•    Όσοι φορολογούμενοι αδυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ή χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θα την προωθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία υποχρεούται να επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα στοιχεία των φορολογουμένων και να τα προωθήσει στην αρμόδια ΔΟΥ για την οριστική εξέταση των αιτήσεων.

•    Στα χέρια του Προϊσταμένου της Εφορίας θα είναι η απόφαση για την αναστολή διακοπής του ρεύματος ή την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από δύο δόσεις για το 2011 και πέντε δόσεις για το 2012 – είτε τον περιορισμό του ποσού του τέλους σε ύψος που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο καταναλωτής  να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του.

•    Σε άλλη περίπτωση που αφορά φορολογούμενους για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας (ΑΜΕΑ) και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, δεν απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση.

•    Ο  προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, είναι και ο αρμόδιος να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής της έκδοσης εντολής διακοπής του ρεύματος και της εκτέλεσής της ή αντίθετα μετά από αίτηση του φορολογούμενου.

acploes.com

Σχετικές δημοσιεύσεις