ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Η Διοίκηση του Δήμου Πεντέλης, πιστή στις δεσμεύσεις της και με σωστή διαχείριση των οικονομικών, προχώρησε  στις διαδικασίες για την αγορά  γης, σε μια περίοδο που παρατηρείται εκποίηση των περιουσιών για επιβίωση.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ: 2/82316/0094/17-1-2011 εγκεκριμένη Υπουργική  Απόφαση  για εκποίηση  ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για  την αγορά του οικοδομικού τετραγώνου 114,  Υψηλάντου  και  Ανδρούτσου (μπροστά από το Κολυμβητήριο).

Το  συγκεκριμένο οικόπεδο είναι  εκτάσεως 1640,77 τ.μ., η αξία του αποτιμάται σε   1.320.000€  και για την αγορά του δόθηκε ως προκαταβολή, το χρηματικό ποσόν των  494,854,06που εισπράχθηκε (από 1-1-2011 έως και σήμερα) από την από την επιβολή του ανταποδοτικού τέλους του 0,50 (πράσινο ταμείο) στους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.

Η τελική απόφαση για την αγορά του παραπάνω οικοπέδου έχει προγραμματιστεί να ληφθεί στο αμέσως προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.
Σημειωτέον ότι,  την 1-1-2011 η νέα Διοίκηση του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης, για το συγκεκριμένο σκοπό στο ταμείο βρήκε  μηδενικό υπόλοιπο.

Όλοι μαζί μπορούμε!

Σχετικές δημοσιεύσεις