Editorial

Editorial

 

 

 

 

Πιστεύοντας πως αντιπροσωπευ­τικότερο όνομααπό αυτό, το «ώres» δεν θα μπορούσε να έχει μια γυναικεία εφημερίδα – η μο­ναδική γυναικεία εφημερίδα!που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, αφού το ίδιο καθεαυτό το όνομα ιστορικά στην αρχαία Ελλάδα αντιπροσώπευε την Ευνομία, τη Δίκη, την Ειρήνη και οι ίδιες οι θεότητες «οι ώρες» ήταν προστάτιδες των εποχών «των ωρών» του έτους, των καρπών της κάθε εποχής, της ωριμότητας των φυσικών προϊόντων, της ανάπτυξης, της ευημερίας, αλλά και της ακ­μής και ομορφιάς των ανθρώπων.

Τι άλλο όνομα θα μπορούσε λοιπόν να αντι­προσωπεύσει τη γυναίκα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο εκτός από αυτό το ιστορικό όνομα «ώres»;

Ξέρουμε πως η επιδείνωση της φτώχειας και της ανεργίας αυξάνει την ανάγκη για κοινωνι­κές κρατικές υπηρεσίες αλλά και την δημι­ουργία εθελοντικών οργανώσεων που παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους, μια και η μείωση των δημόσιων δαπανών που προ­σφέρονται μετά την «έλευση» της Τρόικας μειώθηκαν και το μνημόνιο προβλέπει περι­κοπές εκατομμυρίων.

Ανεργία και κλείσιμο εταιρειών στο δρόμο μας, αλλά εμείς κάνουμε την υπέρβαση της δημιουργίας ενός εντύπου σε μια εποχή που γύρω μας όλα καταρρέουν ξέροντας τη δυ­σκολία της εποχής και της οικονομικής κρίσης

που χτύπησε βίαια όχι μόνο τις δικές μας το­πικές κοινωνίες αλλά και των γύρω περιφερειών όλης της χώρας, και σαν ένα τεράστιο ντόμινο όλου του κόσμου.

Αντιστεκόμαστε, κυκλοφορούμε τις «ώres» σε μια προσπάθεια να ενημερώνουμε έγκαιρα ή και έγκυρα για το σήμερα και το χτες βοη­θώντας το αύριο να γίνει καλύτερο. Έχουμε στα σχέδιά μας να ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν τη γυναίκα, που την αναδει­κνύουν, που την βοηθούν, που τη στηρίζουν στις δυσκολίες και στις προσπάθειές της, αλλά μην νομίζετε πως θα σταματήσουμε εκεί, έχουμε και τις χαρές… και το σωστό είναι να χαρούμε και μείς τις χαρές σας καλές μου φίλες και σας υπόσχομαι πως θα προσπαθή­σουμε να είμαστε συνεπείς και συμπαραστά­τες σε ότι σας αφορά.

Σε όλα αυτά θα προσθέσουμε την προβολή αξιόλογων ανθρώπων, την παρουσίαση θε­μάτων που αφορούν την ίδια τη φύση και ότι

αυτή περιέχει, θα γκρινιάξουμε και θα αντι­σταθούμε για το άδικο και το παράλογο, το χαρτί μας θα είναι πάντα οικολογικό πολλές φορές ανακυκλωμένο και ο λόγος μας ολό­λευκος και καθαρός χωρίς αποχρώσεις του κί­τρινου ή κάποιου κόμματος.

Θα αφιερώνουμε σελίδες ανά τεύχος στους δήμους που θα κυκλοφορούμε κοινοποιών­τας τα σημαντικότερα προβλήματά τους και

θα βοηθάμε αυτούς που εθελοντικά προσφέ­ρουν από το σημαντικό τους χρόνο αλλά και από το υστέρημα τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μια και στην πλειοψηφία μας ίσοι ασχολούμαστε με τις «ώres» ανήκουμε στον μαγικό κόσμο των εθελοντών.

Θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν την έφηβη κόρη, τη μητέρα και τη γιαγιά, αλλά και την οικογένειά τους που μπορεί να

είναι: Ομορφιά, εκγύμναση, διατροφή, μόδα,

υγεία, συμβουλές, μόρφωση, αθλητικά, δη­μοτικά, περιφερικά, κομματικά, εθελοντικά,

αστεία και σοβαρά, σχόλια και κουτσομπολιά, ανθρωπιστικά, ψυχολογικά, θεραπείες, τεχνο­λογία, εργασία, σχέσεις, αγάπη, μοναξιά, αγ­γελίες, προβλέψεις κ.λπ.

Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε μέσα από τη γραμμή επικοινωνίας, βοηθήστε μας να γί­νουμε καλύτεροι, γράψτε μας ότι θέλετε στο

email: press@wres.gr, θα δημοσι­εύουμε τα άρθρα σας και αν θέλετε συμβου­λές θα σας απαντούν οι συντάκτες μας μέσα

από τις στήλες της εφημερίδας έντυπα ή ψη­φιακά στο www.wres.gr, κρατήστε το τεύχος

αυτό, έχει συναισθηματική αξία για μας, ή βάλτε το στον κάδο ανακύκλωσης, μην ρυ­παίνουμε το περιβάλλον, μπορούμε ακόμα να σώσουμε τα δάση μας από την καταστροφική αποψίλωση για την παραγωγή χαρτιού.

 

 e-mail: wres.press@yahoo.gr