Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Επικουρικό Κεφάλαιο – Σύσταση
Γράφει ο Μανώλης Χατζηπέτροs– Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Με το νόμο 489/1976 συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» και συντετμημένα «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, εδρεύει στη Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΣΚΟΠΟΣ
Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτου, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματαόταν:

α) Αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκεσε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.

β) Το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με
τη θέληση τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημιά, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο.

γ) Το Ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούμενο από πρόσωπο που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχημα.

δ) Ο ασφαλιστής (εταιρεία) πτώχευσε ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης εξαιτίας παράβασης νόμου.

ε) Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπων οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας και των
οποίων η ευθύνη δεν έχει καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού τύπου ή ειδική πινακίδα κυκλοφορίας
άλλου κράτους – μέλους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.

ΜΕΛΗ
Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου καθίστανταιυποχρεωτικά και αυτοδίκαια οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκίνητων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που καλύπτουν τον αυτό κίνδυνο, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. Ή οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας εφόσον τα αυτοκίνητα τους εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Επομένως όταν κλείσει μια ασφαλιστική εταιρεία αυτοκινήτων, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ισχύουν για έναν μήνα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας.Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ιδιοκτήτες οχημάτων είναι
υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των 30 ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το επικουρικό κεφάλαιο αστικής ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων.Το μέρος των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης έως τη λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου(τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα  όπως λέγονται) επιστρέφονται στους
ασφαλισμένους από τον εκκαθαριστή, ενώ οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται και καλύπτονται από το επικουρικό κεφάλαιο.

-Με βάση το Ν.3867 και τη Διοικητική πράξη 2636/24-11-2010 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ επιβάλεται απο 1-1-2011 τακτική εισφορά επί των ακαθάριστων καταχωρημένων ασφαλίστρων ΖΩΗΣ υπέρ του νεοσυσταθέντος Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.Εγινε δηλαδή αυτό που ισχύει απο το 1976 στον κλάδο αυτοκινήτου ΚΑΙ στον κλάδο ΖΩΗΣ.Αν θέλετε λεπτομέρειες ερμηνείας του νόμου είμαι πρόθυμος να σας απαντήσω.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ!
Να μην αποφασίζουμε ποτέ με μοναδικό κριτήριο το κόστος. Να κάνουμε έρευνα αγοράς πριν ασφαλίσουμε το αυτοκίνητο μας. Να απευθυνόμαστε σε επαγγελματία ασφαλιστή η πράκτορα και να ακούμε  μία και δύο προτάσεις και επιλογές με παροχές – καλύψεις οι οποίες μπορεί να νομίζουμε ότι είναι πολλές και ακριβές αλλά όταν μας τις αναλύσει μεμονωμένα, το κόστος και την χρησιμότητα, τότε θα το δούμε διαφορετικά.Π.Χ γνωρίζετε ότι η πιθανότητα να σπάσουν τα παρμπρίζ του αυτοκινήτου μας για οποιοδήποτε λόγο και να αποζημιωνόμαστε σωστά και άμεσα-χωρίς εκπιπτόμενο ποσόν- στοιχίζει 10-14€ το εξάμηνο; Άραγε υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε το τζάμι σπασμένο, η να κυκλοφορούμε χωρίς τζάμι; Πόσο θα στοιχίσει να πάμε να το αλλάξουμε; Από 300€ και άνω…Προσοχή λοιπόν να ακούσουμε πρόταση, η οποία θα είναι κατανοητό τι κάναμε και τι δεν κάναμε, για την προστασία τη δική μας αλλά και της περιούσιας μας.

Με χαρά θα απαντήσω σε τυχόν απορίες και διευκρινήσεις που θα μου υποβληθούν για το θέμα από της επισκέπτριες και επισκέπτες μας.

Μανώλης Χατζηπέτρος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Λ.Συγγρού 24 κ Πλατεία Τσόκρη 1 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210-9213445-46 Φαξ:210-9213448
———–
Οικία: Νίκης 8-10, Δάφνη 17234
Τηλ.2109013870 / 2110122231
Κινητό: 6942 55 77 99
Νάξου 2285061840
e-mail : manolischatzipetros@yahoo.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις