Η επιτραπέζια ελιά εκτοξεύθηκε στις εξαγωγές

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ICAP (Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων)  οι εξαγωγές της επιτραπέζιας ελιάς  κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα

ενώ οι πωλήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων επιτραπέζιας ελιάς αυξήθηκαν το 2011 κατά 12,1% σε σχέση με το 2010, ενώ αντίστοιχη ήταν και η αύξηση για το μικτό κέρδος (13,3%). Όμως, η δραστική αύξηση των μη λειτουργικών εξόδων, είχε ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση των προ φόρου κερδών την περίοδο 2011/10, τα οποία και κατέγραψαν μείωση 54,6%. Τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 8,5%.
Η ICAP επισημαίνει ότι στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς διαθέτουν μεγάλο μέρος των προϊόντων τους σε αγορές του εξωτερικού, ενώ με τα κύρια χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο, στις διεθνείς αγορές οι ελληνικές επιχειρήσεις τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες διαθέτουν ισχυρά εμπορικά σήματα και έχουν αποσπάσει σημαντικά μερίδια αγοράς. Επίσης, ενισχυμένος είναι και ο ανταγωνισμός κυρίως από μεσογειακές χώρες οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές.

Σχετικές δημοσιεύσεις