Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός?

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Φ.Δ.) είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να αποζημιώνεται ο ανυπαίτιος οδηγός ενός ατυχήματος από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη συμπληρώνουν το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού και το κάθε μέρος κρατάει ένα αντίγραφο. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που κάποιος σας τρακάρει, μπορείτε να αποζημιωθείτε εύκολα και γρήγορα από την ασφαλιστική σας εταιρεία, προσκομίζοντας το έντυπο του Φ.Δ συμπληρωμένο πλήρως.
Δηλαδή τον υπογράφουμε και τελειώνουμε σε οποιαδήποτε περίπτωση?

Δυστυχώς όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να εφαρμοστεί ο Φιλικός Διακανονισμός.

Συγκεκριμένα:

Το ατύχημα να συμβεί εντός της Ελλάδας.
Οι 2 ασφαλιστικές εταιρείες των εμπλεκομένων να είναι μέλη του φιλικού διακανονισμού.
Να μην εμπλέκεται τρίτο όχημα
Να μην υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
Το εκτιμώμενο ποσό αποζημίωσης να μη ξεπερνάει τις 6.000€

Και τι κερδίζω με το Φιλικό Διακανονισμό?
Ο ανυπαίτιος οδηγός αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρεία γρήγορα,  χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αποφεύγονται τυχόν αντιδικίες μεταξύ των εμπλεκόμενων λόγω των απλουστευμένων διαδικασιών. Ο ανυπαίτιος οδηγός έρχεται σε επαφή με τη δική του ασφαλιστική εταιρεία την οποία γνωρίζει και εμπιστεύεται.
Ποιές εταιρείες συμπεριλαμβάνονται στο Φιλικό Διακανονισμό?
Ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών (34 στο σύνολο) έχουν εισχωρήσει στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.)
(κατεβάστε το αρχείο με τις εταιρίες που συμμετέχουν στο Σ.Α.Π)

Μήπως έχετε το έντυπο διαθέσιμο?
Το έντυπο του Φ.Δ. πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητό σας. Μπορείτε να το κατεβάσετε με ένα απλό «κλικ» και να το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητό σας. Μη ξεχάσετε να εκτυπώσετε δύο (2) αντίγραφα.
(κατεβάστε το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού)
Τι γίνεται στις περιπτώσεις όπου:
Το όχημά μου έχει υποστεί ζημιά και δεν ισχύει ο Φιλικός Διακανονισμός?

Η διαδικασία που ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ακόλουθη:

Καλέστε την Τροχαία
Καλέστε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ατυχημάτων (Φροντίδα Ατυχήματος) της ασφαλιστική σας εταιρείας.
Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη καταθέτουν δήλωση στην ασφαλιστική τους εταιρεία (θετική ο υπαίτιος και αρνητική ο αναίτιος)
Πηγαίνετε το όχημά σας  στο συνεργείο
Καλέστε πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρείας του υπαίτιου του ατυχήματος πριν επισκευάσετε το όχημά σας
Ο πραγματογνώμονας θα εκτιμήσει και θα συμφωνήσει το κόστος επισκευής
Προχωρήστε στην επισκευή του οχήματος
Καταθέστε το τιμολόγιο επισκευής στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού και αποζημιωθείτε.

Ο υπαίτιος δεν παραδέχεται ότι «φταίει» για το ατύχημα?
Σε αυτήν την περίπτωση είναι προφανές ότι δε μπορεί να υπάρξει «Φιλικός» Διακανονισμός.

Τα βήματα που οπωσδήποτε πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

Καλέστε την Τροχαία επί τόπου (ακόμα και στην περίπτωση που υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος)

Καλέστε άμεσα την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ατυχημάτων (Φροντίδα Ατυχήματος) της ασφαλιστικής σας εταιρείας.

Καταθέστε αρνητική δήλωση ατυχήματος και το Δελτίο Συμβάντων το οποίο έχει συντάξει η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας, στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία ΑΜΕΣΑ για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε. Η ασφαλιστική σας εταιρεία θα σας καθοδηγήσει ανάλογα την περίπτωση.

ΠΗΓΗ: ιντερνετ

Σχετικές δημοσιεύσεις