Ο Γεωπόνος Τσαγκλής Ευάγγελος μας συμβουλεύει για την Φύτευση φυτών

Συμβουλές για να έχουμε ένα όμορφο κήπο με φυσικό διάφορες τεχνικές  μας δίνει ο Γεωπόνος του http://www.igarden.gr Τσαγκλής Ευάγγελος.

Τι είναι κήπος ;
Ο κήπος είναι ένα κομμάτι γης για την καλλιέργεια διάφορων φυτών , όπου έχουμε αναπαράσταση της φύσης και κυρίως τής Χλωρίδας.

Ο κήπος μπορεί να εχει οποιοδήποτε μέγεθος και διακρίνεται σε δυο κατηγορίες :
Α) Λαχανόκηπος Β) Ανθόκηπος.

Όπως αναφέρει μια παροιμία :
” όταν φυτεύεις έναν κήπο είναι σαν να πιστεύεις στο αύριο “
Φύτευση  φυτών  στο  έδαφος
Ανοίγουμε ένα λάκκο φύτευσης όσο είναι δυο φορές η διάμετρος του ριζικού συστήματος του φυτού και επιπλέον 20 – 30 εκατοστά. Στη βάση του λάκκου φύτευσης τοποθετούμε χώμα πλήρωσης και σε πάχος 5 – 10 εκατοστά πάνω από το έδαφος. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε το υπόλοιπο του λάκκου με χώμα πλήρωσης και πατάμε καλά ώστε να έρθει σε άριστη επαφή με το έδαφος και να μην μείνουν κενά αέρος.

Φύτευση φυτών σε γλάστρα.
Επιλογή φυτοδοχείου.
Όταν το φυτοδοχείο τοποθετηθεί σε μια ηλιόλουστη ή εκτεθειμένη στον παγετό θέση θα πρέπει να προσφέρει μόνωση ώστε να μην καίγεται ή παγώνει το ριζικό σύστημα του φυτού. Το μέγεθος του φυτοδοχείου είναι θεμελιώδους σημασίας , δεν πρέπει να είναι μικρό ώστε να μην μπορεί να θρέψει το φυτό αλλά ούτε υπερβολικά μεγάλο. Ένας τρόπος επιλογής φυτοδοχείου είναι η συνάρτηση του φυλλώματος που θέλουμε να αποκτήσει το προς φύτευση φυτό.

Φύτευση φυτού σε γλάστρα
Σημαντικό ρολό παίζει η καλή στράγγιση του. Έτσι θα πρέπει να ανοίξουμε μια ευμεγέθη τρύπα στην βάση του δοχείου. Έπειτα τοποθετούμε στην βάση του και σε πάχος 5 εκατοστά αδρανή υλικά όπως κεραμίδι, κροκάλες , χαλίκια ώστε το νερό να κινείται ελεύθερα στην βάση του. Στη συνέχεια τοποθετούμε λίγο φυτόχωμα επάνω από το αδρανές υλικό.

Φύτευση αναρριχώμενων φυτών
Τα αναρριχώμενα φυτά πρέπει να φυτεύονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον φράκτη ή τον πάσσαλο που θα αναρριχηθούν και αμέσως θα πρέπει να στερεώσουμε τα κλαδιά του επάνω στον φορέα αναρρίχησης ώστε να διευκολύνουμε την προσκόλληση του φυτού στην πρώτη φάση ανάπτυξης του.

http://www.igarden.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις