Γυναίκες καλύπτουν 24% των ανωτάτων διοικητικών θέσεων

Οι γυναίκες είναι εξαιρετικοί Διοικητικοί και αυτό αποδεικνύεται από μελέτη που δημοσιεύθηκε. Το 24% των ανώτατων διοικητικών θέσεων καλύπτεται πλέον από γυναίκες,

σύμφωνα με νέα έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton.
To ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του 2012 (21%) και του 2011 (20%).
Παρ’ όλα αυτά, οι χώρες G7 κατατάσσονται τελευταίες στη λίστα με ποσοστά γυναικών σε ανώτατες διοικητικές Θέσεις, με μόλις 21%. Στις χώρες BRIC το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 28%, στη Νοτιοανατολική Ασία 32% και στις Βαλκανικές χώρες 40%.
Σε ό, τι αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτατες διοικητικές θέσεις αγγίζει το 30%, αυξημένο κατά 8% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες PIGS και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης είναι και στις δύο περιπτώσει 22%.
Όσον αφορά το συνολικό εργατικό δυναμικό των ελληνικών επιχειρήσεων, το ποσοστό που κατέχουν συνολικά οι γυναίκες ανέρχεται σε 40%. Οι ανώτατες διοικητικές Θέσεις οι οποίες συναντάμε τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στην Ελλάδα είναι Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού (41%), Επικεφαλής Τμήματος Μάρκετινγκ (32%) και Επικεφαλής Διεύθυνση Πωλήσεων (19%).

Σχετικές δημοσιεύσεις