Χιονοπτώσεις στο Δήμο Πεντέλης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δελτίο Τύπου 8/3/2011
Χιονοπτώσεις στο Δήμο Πεντέλης.

 

Η αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων της 7ης, 8ης και 9ης Μαρτίου 2011 από το Δήμο Πεντέλης είναι ακόμα ένα δείγμα υποδειγματικής οργάνωσης δράσεων Πολιτικής Προστασίας, συντονισμού και διοίκησης τέτοιων επιχειρήσεων, ανάδειξης του εθελοντισμού,  συνεργασίας σε Καλλικρατικό επίπεδο, αποτελεσματικότητας.

 

 

 

 

Εφαρμόστηκε με ευλάβια η σχετική σχεδίαση για το θέμα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εξέλιξη της δράσης που στοιχειοθετήθηκαν με τις έγγραφες εντολές και συσκέψεις, πάνω στη βασική στρατηγική του Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης για συγκεντρωτική λειτουργία του Δήμου σαν αποφαντικού – συντονιστικού και ελεγκτικού οργάνου με πλήρη αποκεντρωτική υλοποίηση της αποστολής από τις Δημοτικές Κοινότητες με τη διοίκηση των τοπικών αντιδημάρχων  σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δ.Κ., εκμετάλλευση του υπάρχοντος εξοπλισμού και αξιοποίηση του εθελοντισμού.
Με βάση τα παρακάτω, το Σ.Τ.Ο. με τη διοίκηση του Δημάρχου, εγκαταστάθηκε στην προωθημένη θέση της Δημ. Κοινότητας Πεντέλης και λειτούργησε επί 24ώρου βάσεως επί  καθ’όλο το χρόνο εξέλιξης των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των χιονοπτώσεων.
Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις σφοδρές χιονοπτώσεις, είχαν σαν συνέπεια πολλά δένδρα να σπάσουν και να πέσουν σε καλώδια της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε., με συνέπεια συχνές και μεγάλες διακοπές στις επικοινωνίες και στην ηλεκτροδότηση.
Για μια ακόμα φορά άρχισε να αναδεικνύεται στο Δήμο πνεύμα συντεταγμένης εθελοντικής λειτουργίας που σίγουρα μπορεί να αποτελέσει τη βάση του πνεύματος του νέου Καλλικρατικού Δήμου Πεντέλης.
Σταθερό μας μήνυμα που γίνεται καθημερινή πράξη: «Μαζί, συντεταγμένα, μπορούμε!».

Σχετικές δημοσιεύσεις