Γυναίκες και οικονομική κρίση

Ειρήνη Μουστάκη – Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Καλλιθέας

Σήμερα η χώρα μας αλλά και η διεθνής κοινότητα διανύουν μια κρίσιμη και ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική και κατ΄ επέκτασιν πολιτική συγκυρία.
Οι επιπτώσεις της είναι αισθητές σ΄ όλους τους πολίτες, οι γυναίκες όμως, ο αδύναμος κρίκος της κοινωνίας μας λόγω της πολυπλοκότητας του ρόλου τους πλήττονται καθημερινά.

Στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία σε μια δημοκρατική κοινωνία, πιστοί στη φιλοσοφία μας και τα ιδανικά μας οφείλουμε να επικαιροποιήσουμε τις αρχές της αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης και να στηρίξουμε τις γυναίκες με ήδη οξυνόμενα προβλήματα στην οικογένεια, την εργασία, τις γυναίκες με χαμηλότερα εισοδήματα που πλήττονται από την ανεργία, τη φτώχια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, τη μόρφωση στα πολιτικά  δρώμενα και την ευημερία ώστε η γυναίκα να αποτελεί το υγιές στήριγμα και πρότυπο στην οικογένεια.

Ο εορτασμός της μέρας της γυναίκας στις 8 του Μάρτη, (είναι καθαρά συμβολικός) μας υπενθυμίζει τον κορυφαίο ρόλο της στη ζωή του ανθρώπου και την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών αλλά και τις αναγκαίες αλλαγές και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν στο κοινωνικοπολιτικό μας σύστημα για να μην παραμείνουν οι γυναίκες εκτεθειμένες μπροστά σ΄ αυτή τη νέα πραγματικότητα.
Βεβαίως το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο είναι από τα πλέον δημοκρατικά σ΄ όλη την Ευρώπη, χρειάζεται όμως αγώνας για να αλλάξουμε νοοτροπίες και κατεστημένες ιδέες και να φτάσουμε στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην κοινωνικοοικονομική και πολιτική ζωή της χώρας μας.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ισότητας των 2 φύλων και της διευκόλυνσης της ζωής των γυναικών πρέπει:
α) Να αναληφθούν πρωτοβουλίες που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, αναμορφώνουν και ενισχύουν τους νόμους για τη βία κατά των γυναικών,
β) Να γίνουν παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας που θα εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση στον τομέα της εργασίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ισόρροπης συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στην κοινωνία των πολιτών.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης οι συνθήκες ζωής των γυναικών επιδεινώνονται.
Η κρίση πλήττει τις αδύναμες ομάδες πληθυσμού στις οποίες οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται.  Γι αυτό οι δημόσιες παρεμβάσεις και η θεσμική κατοχύρωση τους δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής  πολιτικής με την  οποία επιχειρείται η διέξοδος της χώρας μας από την κρίση.

Σχετικές δημοσιεύσεις