“Καλλικράτης” και Υγεία

Ο “Καλλικράτης” πάλι στο προσκήνιο με την Υγεία στο στόχαστρο αυτή τη φορά.

Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν πως μετά από λεπτομερή καταγραφή όλων των μονάδων Υγείας, Δημοσίων αλλά και Ιδιωτικών σε όλη τη χώρα και την αξιολόγηση των στοιχειών, θα ακολουθήσει κλείσιμο ή συγχωνεύεις όσων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας δεν είναι παραγωγικά. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εξοικονόμησης πόρων 4 δις. Ευρώ μέχρι το 2014.

ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις