ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για την ενέργεια δείχνει το δρόμο για ένα μέλλον 100% ΑΠΕ. Η πιο συμφέρουσα επιλογή για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και τους Ευρωπαίους καταναλωτές είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης για την Ενέργεια ως το 2050, αναλύει διαφορετικά σενάρια για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης, και δείχνει ότι ένα μέλλον που στηρίζεται στις ΑΠΕ δεν έχει μεγαλύτερο κόστος από τη συνέχιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα ή την πυρηνική ενέργεια.

Η Greenpeace τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα και προς την ελληνική κυβέρνηση, που πρέπει να κινηθεί αστραπιαία προς την απεξάρτηση της χώρας μας από τα ορυκτά καύσιμα και την αξιοποίηση του πραγματικού μας πλούτου (ήλιος, αέρας, γεωθερμία) ως όχημα εξόδου από την κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε πέντε διαφορετικές ‘οδούς’: μία που στηρίζεται σε ένα μείγμα διαφορετικών τεχνολογιών και τέσσερις που στηρίζονταν στην εξοικονόμηση, τις ΑΠΕ, την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα με τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης άνθρακα (CCS).

Τα συνολικά επενδυτικά κόστη είναι σχεδόν ίδια για όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου αναφοράς. Παρά την ύπαρξη στρεβλών παραδοχών εις βάρος των ΑΠΕ και υπέρ της βρώμικης ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πλέον επίσημο τρόπο τον σχετικό οδικό χάρτη της Greenpeace, την Ενεργειακή Επανάσταση, ενώ καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν την προοπτική υιοθέτησης νομικά δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ έως το 2030.

Ο Οδικός Χάρτης, προβλέπει ανάλογα με τα σενάρια ένα εύρος της συμμετοχής των ΑΠΕ στη συνολική χρήση ενέργειας έως το 2050, από 55% έως 75% (97% ΑΠΕ επί της ηλεκτροπαραγωγής). Στο σενάριο ΑΠΕ, η πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα συρρικνώνονται υπό το 1,5% και το 1% αντίστοιχα επί της συνολικής χρήσης ενέργειας.

‘Σήμερα καταρρίπτονται και οι τελευταίες δικαιολογίες όσων πολεμούν τις ΑΠΕ. Ο Οδικός Χάρτης αποδεικνύει ότι ένα μέλλον στηριγμένο στις ΑΠΕ δεν κοστίζει περισσότερο από ένα επικίνδυνο σενάριο που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα ή την πυρηνική ενέργεια.

Αντίθετα προσφέρει θέσεις εργασίας, προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την παγκόσμια ασφάλεια. Η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα και να προωθήσει αποφασιστικά ένα βιώσιμο μέλλον που θα στηρίζεται στις ΑΠΕ’, τόνισε ο Δημήτρης Ιμπραήμ, Συντονιστής Εκστρατειών στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.

H Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση:
×          Να επιταχύνει την ολοκλήρωση του Ελληνικού Οδικού Χάρτη[5] για την Ενέργεια (Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός έως το 2050)
×          Να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο που παρατείνει την εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα.
×          Να επιλύσει άμεσα τα χρηματοδοτικής φύσης προβλήματα (έλλειμμα ΔΕΣΜΗΕ) που απειλούν τη βιωσιμότητα των ΑΠΕ στη χώρα(6), να λάβει πολιτικές πρωτοβουλίες στήριξης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης έως το 2020 και να υποστηρίξει την υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ έως το 2030.

Σχετικές δημοσιεύσεις