ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011- Οι προτάσεις της Greenpeace βοηθούν τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το ακριβό πετρέλαιο και παράλληλα ενισχύουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Την παροχή κινήτρων ώστε να προωθηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης σε κτίρια ζητάει η Greenpeace από το ΥΠΕΚΑ, προτείνοντας μάλιστα ένα καθεστώς ενίσχυσης από το οποίο κερδίζουν και τα ταμεία του κράτους.[1]

Η Greenpeace προτείνει ένα τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια[2] μέσω του οποίου θα γίνεται σταδιακή επιστροφή φόρου 15-30% επί της συνολικής δαπάνης σε καθαρές τεχνολογίες, σε μία χρονική διάρκεια 5-20 ετών (κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων που ισχύουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ). Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να βοηθηθούν χιλιάδες νοικοκυριά ώστε – ενόψει των ακριβών τιμών πετρελαίου θέρμανσης – να κάνουν μια στροφή σε καθαρές πηγές ενέργειας που συνεπάγεται λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Παράλληλα, θέτονται υγιείς βάσεις για το άνοιγμα της αγοράς και υποστηρίζεται αποτελεσματικά το πρόγραμμα ‘Χτίζοντας το Μέλλον’ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.[3]

Συγκεκριμένα, από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν στην τριετία 2012-2014 περί τα 65.000 νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αποτιμώνται σε περίπου 100.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Το τριετές πρόγραμμα θα πυροδοτήσει επενδύσεις της τάξης των 200-245 εκατ. €, θα δημιουργήσει περίπου 1.800 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης και θα αποφέρει άμεσα στο Δημόσιο από φόρους περί τα 50-60 εκατ. € την τριετία αυτή (στην οποία θα έχει επιστρέψει μόλις το 1/10 περίπου ως ενισχύσεις).

“Το άνοιγμα της αγοράς εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής πράσινης θερμότητας στα κτίρια είναι κομβικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την ανόρθωση του κατασκευαστικού κλάδου που πνέει τα λοίσθια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να δώσουμε στον κόσμο τα κατάλληλα κίνητρα να φτιάξει τα σπίτια του και να απαλλαγεί μια και καλή από το βραχνά του ακριβού πετρελαίου”, ανέφερε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Η αρχική μικρή δαπάνη για να ξεκινήσει το Πρόγραμμα προτείνεται να γίνει από το Πράσινο Ταμείο που ελέγχει το ΥΠΕΚΑ, ενώ οι μηχανισμοί που απαιτούνται για την επιστροφή φόρου είναι έτοιμοι, δοκιμασμένοι και δε θα επιβάρυναν άσκοπα το πρόγραμμα με επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία. Η παροχή των κινήτρων αυτών, θα διασφαλίσει ένα σταθερό και προβλέψιμο εισόδημα για τα συμμετέχοντα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γεγονός που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων από τις τράπεζες. Αυστηρή προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η άρση των παράλογων αντικινήτρων για καθαρές τεχνολογίες που ισχύουν σήμερα –όπως, για παράδειγμα, η απαγόρευση σύγχρονων συστημάτων κεντρικής θέρμανσης με βιομάζα που ισχύει για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη (εκκρεμεί σχετική υπουργική απόφαση).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τάκης Γρηγορίου, 210-3840774, 210-3806374 & 6984617027

[1] Δείτε την αναλυτική πρόταση της Greenpeace ‘Κίνητρα για την Πράσινη Θερμότητα στα Κτίρια’, εδώ: http://www.greenpeace.org/greece/Global/greece/report/2011/20110711%20Green_Heat_Incentives_July2011.pdf

[2] Οι τεχνολογίες που προτείνονται να ενισχυθούν είναι οι εξής:
1.    Λέβητες και σόμπες βιομάζας, καθώς και ενεργειακά τζάκια
2.    Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
3.    Ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό χρήσης

[3] Το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ ‘Χτίζοντας το Μέλλον’ προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 1 εκατομμυρίου παλαιών κτιρίων ως το 2020. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχετικές δημοσιεύσεις