Πώς να κόψω το κάπνισμα χωρίς να πάρω Βάρος;

Αρχίστε να τρώτε υγιεινά ΠΡΙΝ από τη διακοπή. Τρώτε μικρότερες μερίδες σε μικρότερα πιάτα. Προτιμήστε φρούτα αντί για γλυκά και καραμέλες.

Αρχίστε γυμναστική.
Αντικαταστήστε τον καφέ και τα οινοπνευματώδη με χυμούς και νερό.

Οι εναλλακτικές μέθοδοι βοηθούν στη διακοπή. του καπνίσματος;
Οι εναλλακτικές μέθοδοι, όπως βελονισμός, ύπνωση και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν ενεργειακά πεδία, ονομάζονται θεραπείες υποβολής, επειδή η δράση τους οφείλεται κυρίως στην επίδραση του θεραπευτή, η οποία παίρνει τη μορφή υποβολής. Η αποτελεσματικότητα τους δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά. Η χρήση και η αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού τσιγάρου, το οποίο δεν περιέχει τις βλαβερές ουσίες του καπνού, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, καθώς αποτελεί νέο προϊόν στην αγορά. Πάντως, δεν είναι αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της ψυχολογικής εξάρτησης από το τσιγάρο, καθώς συντηρεί την τελετουργία του ανάμματος ταυ.

Υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά φαρμακευτικά σκευάσματα που μπορούν να με Βοηθήσουν να διακόψω to κάπνισμα; Έχουν παρενέργειες; Είναι αποτελεσματικά;
Α. θεραπεία Υποκατάστασης ρε Νικοτίνη
Υπάρχουν έξι ενδεδειγμένες διαθέσιμες μορ¬φές της θεραπείας: to αυτοκόλλητο, η τσίχλα, η ρινική και η εσπνεύσιμη μορφή χορήγησης, η υπογλώσσια μορφή και οι παστίλιες. Γενικώς είναι καλά ανεκτές από τον οργανισμό. Τα ποσοστά διακοπής καπνίσματος αυξάνουν όταν τα προϊόντα της θεραπείας υποκατάστα¬σης με νικοτίνη χρησιμοποιούνται παράλληλα με άλλες παρεμβάσεις. Η θεραπεία αυτή αυξάνει τις πιθανότητες αποχής από to κάπνισμα 1,5-1,7 φορές, ενώ τα ποσοστά διακοπής κυμαίνονται στο 26%-31%.
Β. Βουπροπιόνη (Zyban)
Η βουπροπιόνη είναι ένα ήπιο αντικαταθλιπτικό και αρχικά αξιοποιήθηκε ως τέτοιο. Στην πορεία των ερευνών, όμως, διαπιστώθηκε ότι προκαλεί απέχθεια για to τσιγάρο. Η λήψη της συνδυάζεται με την ψυχολογική στήριξη του καπνιστή, πιθανώς και με τα υποκατάστατα νικοτίνης, θεραπεία διάρκειας επτά εβδομάδων, σε συνδυασμό ή όχι με υποκατάστατα νικοτίνης οδηγεί σε ποσοστά διακοπής από 44% έως 68%.
Γ. Βαρενικλίνη (Champix)
Η βαρενικλίνη (varenicline) αποτελεί ένα νέο
σκεύασμα, το οποίο προορίζεται ειδικά για τη θεραπεία διακοπής του καπνίσματος. Εκτιμάται ότι έχει ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες, που βαθ¬μιαία υποχωρούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο της λήψης της. Έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής και καλά ανεκτή από τον οργανισμό. Προγράμ¬ματα χορήγησης βαρενικλίνης για διάστημα 12 εβδομάδων φαίνεται να οδηγούν σε ποσοστά διακοπής περίπου 44%.
Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που προορίζονται για τη διακοπή του καπνίσματος δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Το κόστος επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Σχετικές δημοσιεύσεις