Λύκειο- Δυο ειδών απολυτήρια

Διαφορετικό σύστημα έχουν να αντιμετωπίσουν από εφέτος κιόλας οι μαθητές που τελειώνουν το Λύκειο. Συγκεκριμένα οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να απέχουν από τις Πανελλήνιες εξετάσεις, αν δεν θέλουν να εισαχθούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Στην περίπτωση αυτή θα συμμετέχουν σε ενδοσχολικές και μόνον εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου του Λυκείου.
Το απολυτήριο αυτό θα δίνει την δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν κατά τα επόμενα χρόνια να συμμετέχουν σε Πανελλήνιες εξετάσεις.
Το περίεργο είναι όμως πως αυτού του τύπου το απολυτήριο θα είναι ισότιμο με αυτό των Πανελλαδικών εξετάσεων!!!!
Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση ισχύει για μαθητές εσπερινών Γενικών Λυκείων και για μαθητές που έχουν αναπηρία άνω του 67%.

ΝΙΚΟΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις