ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αναγκαστική νέα αύξηση του Τέλους ΑΠΕ επιβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές και οι ΑΠΕ είναι θύματα ενός συστήματος που ευνοεί τα ακριβά και βρώμικα ορυκτά καύσιμα.

Για άλλη μια φορά, μέσα από την αύξηση του Τέλους ΑΠΕ, οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν νέες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο και μόνο για να καλυφθούν ελλείμματα της ηλεκτροπαραγωγής που οφείλονται στα ορυκτά καύσιμα! Την ίδια ώρα, ο μέσος πολίτης επιβαρύνεται με περίπου 80 ¤ ανά μεγαβατώρα ετησίως από την καταστροφή του περιβάλλοντος, λόγω της χρήσης του λιγνίτη.

Δεδομένου ότι το παρόν ενεργειακό μοντέλο που στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα έχει πλέον χρεοκοπήσει, η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει τώρα στις πρωτοβουλίες που θα προστατεύσουν τους Έλληνες καταναλωτές, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μία τέτοια στροφή συνάδει με τις εξελίξεις στην Ευρώπη, η οποία κινείται με όλο πιο γρήγορα βήματα προς ένα μέλλον με 100% καθαρή ενέργεια στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ο στρεβλός τρόπος υπολογισμού του Τέλους ΑΠΕ είναι μέρος μόνο του προβλήματος. Η Ελλάδα σήμερα επιδοτεί (άμεσα ή έμμεσα) με τεράστια ποσά την βρώμικη παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα προκειμένου να φαίνεται ΅φθηνήΆ στους καταναλωτές. Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό δημόσιο χάνει έσοδα από φόρους ενώ η ελληνική οικονομία και κοινωνία επιβαρύνεται με δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το λεγόμενο ΅εξωτερικό κόστοςΆ, δηλαδή τις καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Στον αντίποδα, οι ΑΠΕ αποδεδειγμένα μειώνουν το πραγματικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής ενώ έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος αφού δημιουργούν περισσότερο εισόδημα και θέσεις εργασίας στην οικονομία.

Η Greenpeace επισημαίνει ότι αν δεν αλλάξει ο στρεβλός τρόπος υπολογισμού του Τέλους ΑΠΕ και δεν αρθούν οι επιδοτήσεις προς τα ορυκτά καύσιμα θα διαιωνίζεται μία παράλογη κατάσταση με τεράστιες συνέπειες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τους καταναλωτές.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναδειχθεί το πραγματικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα και να στραφεί η χώρα ταχύτατα προς ένα μονοπάτι που οδηγεί σε 100% ΑΠΕ. Αυτό είναι μονόδρομος για να προστατευθούν μακροπρόθεσμα οι καταναλωτές από αναπόφευκτες μελλοντικές αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση:

Να αλλάξει το στρεβλό τρόπο υπολογισμού του Τέλους ΑΠΕ ώστε να μην επιβαρύνονται αναίτια οι καταναλωτές και να μην ενοχοποιούνται οι ΑΠΕ.

Να προχωρήσει στις πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν ότι το πραγματικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής θα αντικατοπτρίζεται στους λογαριασμούς ενέργειας. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση κινείται και η σχετική εισήγηση της ΡΑΕ για την επιβολή «τέλους δικαιωμάτων εξόρυξης/χρήσης λιγνίτη».

Να λάβει πρωτοβουλίες που θα προστατεύσουν τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, από ανατιμήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

Να θέσει χρονοδιάγραμμα οριστικής απεξάρτησης από το λιγνίτη ως το 2030.

Να ολοκληρώσει τις εργασίες και να δημοσιεύσει τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό, υιοθετώντας οδικό χάρτη για 100% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2050.

Σχετικές δημοσιεύσεις