Ναι στον καφέ, όχι στο τσιγάρο

Πρόσφατες έρευνες σε μερικές χιλιάδες άτομα ηλικίας 49- 83 ετών απέδειξαν πως η κατανάλωση έως δύο φλιτζανιών

καφέ την ήμερα… μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις  κυρίως σε γυναίκες.

Υπερβαίνοντας το μέτρο αυτό και φτάνοντας στην υπερκατανάλωση έχουμε μείωση των ευεργετικών αποτελεσμάτων του καφέ και σε συνδυασμό με τσιγάρο καταλήγουμε σε μηδενισμό τους και στην επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις