Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Εορταστική εκδήλωση και νέο Δ.Σ στην Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών
Εορταστική εκδήλωση για την παρουσίαση του 20ου (πεντηκονταέτηρου) τόμου της Επετηρίδας της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, θα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση, έγινε ανακήρυξη του Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και επί εικοσιένα έτη Προέδρου της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών κ. Στεφάνου Ημέλλου σε Επίτιμο Πρόεδρό της.

 

Στις 21 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, κατά την οποία έγινε απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης από τον Πρόεδρο κ Στέφανο Ήμελλο και οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία κ. Εμμανουήλ Λιγνό, ο οποίος είχε και την επιμέλεια της εκδήλωσης και ο οποίος ανακοίνωσε, ότι μετά από 20ετή θητεία στην Προεδρία της Εταιρείας, αποχωρεί από τη διοίκησή της. Έγιναν αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Νέος πρόεδρος, εξελέγη, ο καθηγητής, Νικόλαος Ξυπνητός.

Σχετικές δημοσιεύσεις