Νέα αρνητική αξιολόγηση

Η Υποβάθμιση της πιστολιπτικής ικανότητας της Ελλάδος σε “ΒΒ-” από “ΒΒ+” και της Πορτογαλίας σε “ΒΒΒ-” από “ΒΒΒ”, ήρθε από τον οίκο αξιολόγησης  Standard & Poor’s.

Ο οίκος αποκλείει την πιθανότητα να μπορέσει η χώρα μας να δανειστεί από τις αγορές έως το 2013 χωρίς να αποκλείει σύντομα και νέα υποβάθμιση η οποία θα έχει και αρνητικό αντίκτυπο σε ελληνικές τράπεζες

Σχετικές δημοσιεύσεις