Ένα εκατομμύριο υπογραφές για το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα !

Η πρώτη και ακόμη τρέχουσα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. “Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα” έγραψε ιστορία γινόμενη η επίσης πρώτη ΕΠΠ

στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές.

Η Anne-Marie Perret, Πρόεδρος της Επιτροπής των Πολιτών λέει: ” Η Επίτευξη αυτού του σημαντικού ορόσημου, με ένα εκατομμύριο ευρωπαίους πολίτες να συμφωνούν ότι το νερό και η αποχέτευση είναι ανθρώπινα δικαιώματα, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Εκτιμούμε την υποστήριξη τόσων πολλών και θα συνεχίσουμε την εκστρατεία μας αυτή ώστε να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επίσης κατορθώσει να ξεπεράσουμε τα αρχικά μας προβλήματα, καθώς επίσης και τους νομικούς αλλά και τεχνικούς φραγμούς που μας επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από Κράτη Μέλη.”

Η ΕΠΠ “Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα” είναι επιτυχημένη όχι μόνο επειδή πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα την έχουν υπογράψει αλλά και επειδή δημιουργεί έναν πραγματικό πανευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο. Το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και κατορθώσαμε να έχουμε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας, μόνο τον Ιανουάριο. Έχει συμβάλει έτσι στη δημιουργία ενός χώρου για έναν πανευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο, στον οποίο εμπλέκονται αρκετοί πολίτες.

Η ΕΠΠ θα συνεχίσει να συγκεντρώνει υπογραφές, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι θα ακουστεί η φωνή όσο πιο πολλών πολιτών γίνεται, σε πολλές διαφορετικές χώρες της Ένωσης. Στις 22 του Μάρτη θα τιμήσουμε την Παγκόσμια Μέρα Νερού μαζί με πάνω από ένα εκατομμύριο φωνές ενάντια στη φιλελευθεροποίηση του νερού και υπέρ της εφαρμογής του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και στην αποχέτευση στην ΕΕ.

Πηγή:right2water.eu

Σχετικές δημοσιεύσεις