Οι 3 πυλώνες της Ασφάλισης το μέλλον για τη λύση του συνταξιοδοτικού.

Γράφει ο Μανώλης Χατζηπέτροs– Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται κάποιου είδους ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Σαφώς, μια τέτοια διεργασία δεν είναι ποτέ εύκολη ούτε απλή στην υλοποίηση, αφού το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο. Kαι ασφαλώς μόνο με τη σύμπραξη Κοινωνίας και Πολιτείας μπορεί κάτι τέτοιο να οδηγήσει σε ουσιαστικές λύσεις.

Στις μέρες μας ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων (λιγότερες γεννήσεις, επιμήκυνση του μέσου όρου ζωής, οι συνταξιούχοι πολλαπλασιάζονται, το εργατικό δυναμικό μειώνεται) που επηρεάζει την ομαλή προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων στις ανάγκες της κοινωνίας. Επίσης το πρόβλημα επιτείνουν το υψηλό ποσοστό ανεργίας, η ανασφάλιστη εργασία, ο κατακερματισμός των ασφαλιστικών φορέων, η κακή οργάνωση και διαχείριση της περιουσίας τους και άλλα.

Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες διαμόρφωσαν τα ασφαλιστικά τους συστήματα βασιζόμενες στη συμπληρωματικότητα Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης και στη συμπληρωματικότητα Αναδιανεμητικού και Κεφαλαιοποιητικού συστήματος για τη συνύπαρξη στοιχείων κοινωνικής αλληλεγγύης και ανταποδοτικότητας. Αυτή η μέθοδος οδήγησε στους λεγόμενους «3 πυλώνες» της ασφάλισης που ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι «τρεις πυλώνες» ασφάλισης είναι οι εξής:
1. Κύρια σύνταξη με δημόσιο υποχρεωτικό χαρακτήρα / Αναδιανεμητικό σύστημα / Χρηματοδότηση: εργαζόμενοι – εργοδότες – κράτος.Δηλαδή μετά από 40 και πλέον έτη εργασίας κοντά στα 70 πια, η ελάχιστη σύνταξη από τον κύριο φορέα π.χ Ι.Κ.Α

2. Συμπληρωματικές επαγγελματικές συντάξεις / Κεφαλαιοποιητικό σύστημα / Χρηματοδότηση: εργοδότες – εργαζόμενοι.Δηλαδή επαγγελματικές ενώσεις εργαζομένων θα συνάπτουν ομαδική ιδιωτική ασφάλιση στα μέλη τους με συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων-μελών.Με φορολογικά κίνητρα και οφέλη για τον εργοδότη αλλά και χαμηλή συμμετοχή στο κόστος των μελών η εργαζομένων.

3. Προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση / Κεφαλαιοποιητικό σύστημα / Χρηματοδότηση: εργαζόμενοι ή και εργοδότες.
Εδώ μιλάμε για ατομικά συμβόλαια συνταξιοδότησης η υγείας για ακόμη μεγαλύτερες τελικές παροχές (σύνταξη, η άλλες παροχές)
Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιοδοτικών παροχών που καταβάλλονται στα κράτη-μέλη της E.E. προέρχεται μέχρι τώρα, από τον πρώτο πυλώνα κι επομένως αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί αντίστοιχο βάρος και στους άλλους δύο πυλώνες.
Η κοινωνική ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες των συνταξιούχων. Αποτελεί σαφώς ευθύνη της Πολιτείας, όμως θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδράμει και η Ιδιωτική Ασφάλιση για την εγγύηση της ασφάλειας των συντάξεων. Στόχος πρέπει να είναι, η δημιουργία του συστήματος εκείνου όπου το Κράτος και ο Ιδιωτικός Τομέας συμπράττουν για το καλό των εργαζομένων.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί, ακόμη περισσότερο και στη χώρα μας. Πρόκειται για το θεσμό των συμπληρωματικών επαγγελματικών συντάξεων, που προκύπτουν από τις συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων είτε σε επίπεδο κλάδου απασχόλησης είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων. Στα «πρέπει» εντάσσεται και η δημιουργία από την Πολιτεία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τα ασφαλιστήρια συνταξιοδότησης, ώστε να ευνοηθεί η αποταμιευτική τάση και να βελτιωθεί το συνταξιοδοτικό καθεστώς.

H κοινωνική ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες των συνταξιούχων.
TA ΠΛEONEKTHMATA THΣ IΔIΩTIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ
Tα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης έχουν αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο κλάδος έχει συσσωρεύσει πλέον εμπειρία και έχει επιτευχθεί υψηλό τεχνικό υπόβαθρο σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την εξασφάλιση των ασφαλιστικών παροχών. Ταυτόχρονα, ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης έχει ήδη αναπτύξει μηχανισμούς και πρακτικές σύγχρονης διαχείρισης των ασφαλιστικών παροχών, γεγονός που κάνει την ιδιωτική ασφάλιση πλήρως ανταποδοτική και με ιδιαίτερα ευέλικτα προϊόντα.

Η εποπτεία του κλάδου έχει περάσει στην ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος και ο έλεγχος, η ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστούν αυστηρότερο το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και επομένως την φερεγγυότητα και αξιοπιστία του κλάδου της ασφαλιστικής βιομηχανίας.
H ιδιωτική ασφάλιση λειτουργεί με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και διαθέτει μηχανισμούς εποπτείας. Έτσι, τα ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα που διατίθενται στην αγορά μέσω ασφαλιστών, παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση, που θεωρείται πλέον αναγκαία συνθήκη για τον πελάτη.
Σε επίπεδο ιδιωτικής ασφάλισης, η ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων θα επέλθει στην περίπτωση που η Πολιτεία δώσει φορολογικά κίνητρα για ατομικά και ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδότησης.

H ΣYMMETOXH THΣ IΔIΩTIKHΣ AΣΦAΛIΣHΣ
Σύμφωνα με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη συμπληρωματική ασφάλιση, ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης, που θα λειτουργεί πέραν της παρεχόμενης υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), θα παρέχει στους ασφαλισμένους συντάξεις γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, ασφάλιση επαγγελματικού ατυχήματος, ανεργίας, ασθένειας, καθώς και παροχές εφάπαξ.

Η ασφάλιση του τρίτου πυλώνα θα παρέχεται από νεοσύστατα Ταμεία με τη μορφή Nομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες και ασφαλιστικά προγράμματα από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως προβλέπει το σχετικό Nομοσχέδιο, τα Ταμεία Συμπληρωματικής Aσφάλισης θα ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση, κλάδο εργαζομένων ή διεπαγγελματικά με πρωτοβουλία των εργοδοτών ή των εργαζομένων ή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, αρκεί ο ελάχιστος αριθμός των ασφαλιζομένων κατά επιχείρηση ή κατά επαγγελματικό κλάδο να υπερβαίνει τους 500.
Eπίσης, προβλέπεται ότι τα Ταμεία θα διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο τετραετούς θητείας, όπου θα μετέχουν ισομερώς αφ ‘ ενός οι ασφαλισμένοι-συνταξιούχοι και αφ ‘ ετέρου οι εργοδότες.
H υπαγωγή του ασφαλισμένου στα Tαμεία αυτά θα είναι προαιρετική. Όταν όμως υπάρχουν περισσότερα Ταμεία, το δικαίωμα επιλογής ως προς την υπαγωγή του θα ανήκει στον ίδιο τον ασφαλισμένο.
Οι πόροι των Ταμείων θα συνίστανται σε: εισφορές των ασφαλισμένων, εισφορές των εργοδοτών, προσόδους περιουσίας, απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών και σε κάθε έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξέλθει από το Ταμείο, θα απαιτείται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τουλάχιστον ενός έτους και η σχετική προειδοποίηση από μέρους του για την έξοδό του από το Ταμείο.
Στην περίπτωση αλλαγής κλάδου επαγγελματικής δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα δικαιώματα, καθώς και τα καταβληθέντα κεφάλαιά του σε άλλο Ταμείο ή να παραμείνει στο ίδιο, λαμβάνοντας το ποσοστό παροχής που του αναλογεί ανάλογα με το χρόνο παραμονής του σε αυτό, ή να εισπράξει κατά την έξοδό του το κεφάλαιό του.
Όσον αφορά την εποπτεία που θα ασκεί, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις δραστηριότητες του εκάστοτε Ταμείου, όταν αυτό δεν προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, δεν πληροί τους όρους ανάληψης της δραστηριότητας, αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που έχει δυνάμει των κανόνων που εφαρμόζονται στην περίπτωσή του, ή έχει ζημιές ορισμένου ύψους, που είναι ακόμη ακαθόριστες. Σχετικά με τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, τα Ταμεία υποχρεούνται να τους ενημερώνουν γι ‘ αυτά, για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, καθώς και για τις οφειλόμενες παροχές. Tα Ταμεία αυτά θα έχουν επίσης υποχρέωση να δημοσιεύουν τους τριμηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς, καθώς και την ετήσια έκθεση για την πορεία των εργασιών τους.
Τα χρόνια της σύνταξης πρέπει να είναι χρόνια γλυκιάς ξεκούρασης όχι άγχους καθημερινής επιβίωσης.
Φροντίζουμε από σήμερα για να μην εργαζόμαστε και σε ηλικία δύσκολη για να μην ζούμε σε βάρος των παιδιών η εγγονιών μας.
Σήμερα το 70% των Ελλήνων συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη κάτω των 600€ ενώ το 45% “ζεί:”με λιγώτερο από 400€ το μήνα δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας…
Σήμερα σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης ασφαλιστικών εταιρειών Ελλάδας:
8 στους 10 πολίτες προβλέπουν ότι δεν θα εξασφαλίσουν από τη σύνταξη τους το σημερινό επίπεδο διαβίωσης τους.
1 στους 4 θεωρεί ότι γνωρίζει καλά τις αλλαγές που προβλέπονται στο συνταξιοδοτικό.

Μανώλης Χατζηπέτρος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Λ.Συγγρού 24 κ Πλατεία Τσόκρη 1 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210-9213445-46 Φαξ:210-9213448
———–
Οικία: Νίκης 8-10, Δάφνη 17234
Τηλ.2109013870 / 2110122231
Κινητό: 6942 55 77 99
Νάξου 2285061840
e-mail : manolischatzipetros@yahoo.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις