Γυναίκες και οικονομική κρίση: η οικονομική κρίση κρύβει ευκαιρίες;

Η οικονομική κρίση προκαλεί δραματικές, καταλυτικές και άμεσες κοινωνικές αλλαγές. Ιστορικά, καταγράφονται αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες ανατρέπουν τις πολιτικές,

τις προτεραιότητες και τις καθιερωμένες πρακτικές  της ισότητας των φύλων.
Οι συνέπειες της κρίσης για τα δύο φύλα διαφέρουν τόσο ως προς το είδος τους όσο και ως προς τη χρονική περίοδο που εκδηλώνονται και γι’ αυτό είναι δύσκολο να αναλυθούν σε πρώιμο στάδιο. Η κατάσταση ωστόσο που έχει ήδη δημιουργηθεί στην Ελλάδα, καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη λεπτομερή εξέταση των επιπτώσεων της κρίσης τόσο στις γυναίκες όσο και στις οικογένειές τους. Έτσι λοιπόν με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ζέττας Μ. Μακρή και της Νορβηγικής Πρεσβείας, διοργανώνεται στην Αθήνα, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 ημερίδα με τίτλο: «Γυναίκες και οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση κρύβει ευκαιρίες;».
Σε περιόδους κρίσης η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Ένας από τους βασικούς στόχους της ημερίδας αυτής είναι η επισήμανση των αλλαγών που επιφέρει η οικονομική κρίση στη ζωή των γυναικών, καθώς και ο εντοπισμός  των μεθόδων και καλών πρακτικών  που θα επιτρέψουν στις γυναίκες να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Στη συζήτηση θα εστιάσουμε στις διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν τις ζωές των γυναικών στην Ελλάδα σήμερα.
Ειδικότερα, θα εξετάσουμε τον τομέα της απασχόλησης, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την εναρμόνιση της οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Επιπροσθέτως, έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών,  ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις γυναίκες μετανάστριες, στο human trafficking και στον τρόπο με τον οποίο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κρίσης και των μέτρων λιτότητας.

Τέλος, ένας εξίσου σημαντικός στόχος της ημερίδας αποτελεί η ανάλυση των προοπτικών και δυνατοτήτων που εμφανίζονται για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών από ειδικούς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, τη Νορβηγία και από εκπροσώπους ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.    

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τα EEA Grants. Tα EEA και Norway Grants παρέχουν συνολικά το ποσό των €1,8 δις  (2009-2014) σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, με σκοπό τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Η προώθηση της ισότητας των φύλων και η εναρμόνιση της οικογενειακής- επαγγελματικής ζωής καθώς και η καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής/ σεξιστικής βίας είναι μεταξύ των τομέων προς συνεργασία και θα αναφερθούν στην ημερίδα.

Σχετικές δημοσιεύσεις