Δυστυχώς χωρίς όραμα οι νέες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

  Στην Ελλάδα δημιουργούνται επιχειρήσεις που τα χρόνια της κρίσης στερούνται καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, από ανάγκη και μερικές φορές από απελπισία, και όχι λόγω ευκαιριών.

Η αύξηση επιχειρηματικότητας που εμφανίστηκε το 2014 σταμάτησε το 2015 λόγω της πολιτικοοικονομικής αστάθειας και το 2016 είναι εύθραυστο ΓΙΑ κάθε προοπτική επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την  ετήσια έρευνα «Επιχειρηματικότητα 2014-15: Η δυναμική του επιχειρηματικού συστήματος στην Ελλάδα της κρίσης», που παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε αρχικά στάδια επιχειρηματικής ενεργοποίησης ανήλθε το 2014 σε 7,8% έναντι 5,2% το 2013, επίπεδα υψηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του δείκτη (2003-2014).

Τα πρώτα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων για το 2015 καταγράφουν μικρή πτώση του δείκτη στο επίπεδο του 6,9% ενώ η ύφεση οδηγεί, συγκριτικά με άλλες χώρες, περισσότερους πολίτες στην δημιουργία επιχείρησης από ανάγκη παρά για λόγους αξιοποίησης πραγματικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών καινοτομίας μελών της ΕΕ σε όρους επιχειρηματικότητας ευκαιρίας και στην πρώτη θέση της κατάταξης σε όρους επιχειρηματικότητας ανάγκης.

Σχετικές δημοσιεύσεις