Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων

Προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με το θέμα  «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις», συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο.

Επί της ουσίας πρόκειται για ένα νομοσχέδιο κατά το οποίο όλοι οι Έλληνες θα είναι δότες οργάνων μετά θάνατον χωρίς την απαραίτητη συναίνεση των οικείων τους. Δωρεά οργάνων δεν θα μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση κατά την οποίαν ο υποψήφιος δότης δηλώσει την αντίθεσή του στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όσο βρίσκεται εν ζωή.

Επίσης από ζώντα δότη είναι δυνατή η μεταμόσχευση οργάνων όχι μόνο σε συγγενείς έως Β΄ βαθμού αλλά έως και Δ΄, ακόμα και σε άτομα με τα οποία ο δότης έχει συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης ή συνδέεται αισθηματικά (κατόπιν δικαστικής απόφασης).

Σχετικές δημοσιεύσεις