Ο.Τ.Α. Οι επιδόσεις τους στην εξόφληση των οφειλών τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, η πορεία της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες.

Οι αποπληρωμές των Δήμων
41 Δήμοι (με χρηματοδότηση 255,30 εκ. € – 30.09.12) έχουν προχωρήσει κατά το διάστημα ΔΕΚ. ‘12 – ΣΕΠ. ‘13, σε πληρωμές ύψους 136,53 εκ. €.
99 Δήμοι (με χρηματοδότηση 194,83 εκ. € – 30.09.12) έχουν προχωρήσει κατά το διάστημα ΔΕΚ. ‘12 – ΣΕΠ. ‘13, σε πληρωμές ύψους 160,35 εκ. €.
27 Δήμοι (με χρηματοδότηση 58,92 εκ. € – 30.09.12) έχουν προχωρήσει κατά το διάστημα ΔΕΚ. ‘12 – ΣΕΠ. ‘13, σε πληρωμές ύψους 68,42 εκ. €.
7 Δήμοι (με χρηματοδότηση 51,10 εκ. € – 30.09.12) δεν έχουν προχωρήσει κατά το διάστημα ΔΕΚ. ‘12 – ΣΕΠ. ‘13, σε πληρωμές.
Οι αποπληρωμές των Περιφερειών
13 Περιφέρειες (με χρηματοδότηση 51,10 εκ. € – 30.09.12) έχουν προχωρήσει κατά το διάστημα ΔΕΚ. ‘12 – ΣΕΠ. ‘13, σε πληρωμές ύψους 43,55 εκ. €.
Οι αποπληρωμές Ν.Π. Ο.Τ.Α.
Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α. (με χρηματοδότηση 7,66 εκ. € – 30.09.12) δεν έχουν προχωρήσει κατά το διάστημα ΔΕΚ. ‘12 – ΣΕΠ. ‘13, σε πληρωμές.
«Καλύτερα “τα πάει” το Υπ. Εσωτερικών»
Το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα 14,65 εκ. ευρώ, κατά το διάστημα ΔΕΚ. ’12 – ΣΕΠ. ’13, έχει διοχετεύσει στην Αγορά, 13,75 εκ. €.
Επίσης,
– Από την έναρξη της διαδικασίας, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αιτημάτων, ύψους 5,8 δισ. ευρώ. Δηλαδή, έχει ήδη μεταβιβαστεί προς τους Φορείς το 73% των συνολικών πόρων, που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
– Οι τελικές πληρωμές, το μήνα Σεπτέμβριο, ανήλθαν στα 571 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα το συνολικό ύψος τους ανέρχεται περίπου στα 4,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,7 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Έχει αποδεσμευθεί από τους Φορείς, συνεπώς, το 61% των συνολικών πόρων, που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ενδεικτικά, το εννεάμηνο του έτους, έχουν χορηγηθεί 21.185 εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, έχει πληρωθεί το 88% των χρηματοδοτήσεων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του ΝΙΜΤΣ και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, καθώς και το 92% των υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ (1,06 δισ. ευρώ από συνολικές υποχρεώσεις 1,15 δισ. ευρώ). Επίσης, έχει μεταβιβαστεί το ποσό και ολοκληρώνεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ.
Η εξόφληση, όμως, των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ήταν καταγεγραμμένες στο τέλος του 2011, κυρίως στον κλάδο Υγείας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, που μεταφέρθηκε στον ΕΟΠΥΥ καθώς και στους Δήμους, έχει παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση, κυρίως λόγω των παρακάτω λόγων:
– Κάποιες δαπάνες παρουσιάζουν προβλήματα κανονικότητας και νομιμότητας.
– Μέρος των δαπανών είναι υπό αμφισβήτηση από τους Φορείς και οι υποθέσεις εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη.
Επιπρόσθετα, αρκετοί Φορείς που παρουσίαζαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο τέλος του 2011, δεν έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση για τους παρακάτω λόγους:
– Έχουν εξοφλήσει από τον προϋπολογισμό τους (ίδια έσοδα) τις οφειλές αυτές και σήμερα δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
– Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης (τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.λπ.).
«Το Υπουργείο Οικονομικών, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκκαθαριστεί το υπόλοιπο των οφειλών του 2011, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι ανωτέρω λόγοι θα οδηγήσουν στη μη απορρόφηση του συνόλου της ειδικής πίστωσης (για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που είχαν καταγραφεί έως το τέλος του 2011) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, και προκειμένου να αξιοποιήσει τους πόρους που έχουν εξασφαλιστεί για το σκοπό αυτό (8 δισ. ευρώ), επιδιώκει την κατανομή της υπολειπόμενης χρηματοδότησης για την αποπληρωμή και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν το 2012.
Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα είναι το κράτος, παράλληλα με την προσήλωση στο να μη δημιουργηθεί νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ώστε να τονωθεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, που είναι προαπαιτούμενη συνθήκη για την ανάκαμψη της οικονομίας» ολοκληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠ.ΟΙΚ.

Σχετικές δημοσιεύσεις