15 Αυγούστου, η Κοίμηση Της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού

Στις 15 Αυγούστου είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της εκκλησίας μας και η μεγαλύτερη

Θεομητορική γιορτή του ορθοδόξου εορτολογίου.

Είναι μια μέρα αφιερωμένη στην Παναγία η οποία γιορτάζεται με λαμπρότητα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Μάλιστα, προς τιμήν της Παναγίας τηρείται αυστηρή νηστεία από 1 μέχρι 14 Αυγούστου κατά την οποία νηστεύουμε και το λάδι και για αυτό πολλοί χαρακτηρίζουν την γιορτή και ως το “Πάσχα” του καλοκαιριού.

Άπασα η Ορθοδοξία εορτάζει τις μέρες αυτές την Κοίμηση της Θεοτόκου και το θαυμαστό γεγονός της μετάστασής Της στη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.

Το νόημα της εορτής είναι τεράστιο αλλά συμπυκνώνεται εύστοχα στο απολυτίκιο της εορτής.«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών».
Ο υμνωδός μας θυμίζει αφενός ότι η Θεοτόκος δεν απέθανεν αλλά μετέστη στην αιώνιον  ζωήν και αφετέρου την υπόσχεση Της πως δεν θα εγκαταλείψει το ανθρώπινο γένος από το οποίο προέρχεται αλλά θα μεσιτεύει εις τους αιώνας προς τον Υιόν της και Θεό για την σωτηρία των ψυχών μας.

Σχετικές δημοσιεύσεις