Πώς να προλάβετε τα ατυχήματα στην εργασία σας

«Πρόληψη Ατυχημάτων στους χώρους εργασίας», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Πώς να προλάβετε τα ατυχήματα στην εργασία σας (εργοστάσια, οικοδομές, ναυπηγεία).Γράφει η Μαύρα Δημητρίου Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

•    Σηκώνετε τα βάρη με το σωστό τρόπο
•    Χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα όταν σηκώνετε βαριά αντικείμενα
•    Φροντίστε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός να είναι ασφαλής υπάρχει σωστή γείωση και καλώδια να είναι σε καλή κατάσταση. Οι επισκευές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γίνονται μόνο από αδειούχους ηλεκτρολόγους
•    Τηρείτε τις αποστάσεις ασφάλειας από τα ηλεκτροφόρα καλώδια
•    Χειρίζεστε με προσοχή τις χημικές ουσίες (οξέα, διαλύτες καθαριστικά κλπ.). Προσοχή στα σήματα Ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα και ανάλογα με χρησιμοποιείτε μάσκα κλπ. Μην τρώτε πίνετε η καπνίζετε.
•    Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Μέσα Ατομική Προστασίας (κράνος, γυαλιά, ωτοασπίδες μάσκες, γάντια κλπ.)
•    Όταν χειρίζεστε εύφλεκτα υγρά το κάπνισμα απαγορεύεται και είναι απαραίτητο να φοράτε κατάλληλη προσωπίδα, πόδια, γάντια φόρμα.
•    Όταν χειρίζεστε καυτά μέταλλα να φοράτε προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλη μάσκα για προστασία από τους ατμούς.
•    Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
•    Όταν βάφετε με ψεκασμό, να φοράτε μάσκα φόρμα, γάντια
•    Όταν καθαρίζετε με αμμοβολή, να φοράτε τον πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό (ολόσωμη φόρμα, κράνος αναπνευστική συσκευή κλπ).
•    Στις οξυγονοκολλήσεις-ηλεκτροσυγκολλήσεις προφυλάσσετε τον εαυτό σας και τους άλλους και φοράτε κατάλληλη προσωπίδα, πόδια, γάντια κλπ.
•    Σε κλειστούς χώρους υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή και ζώνη πρόσδεσης. Στον εξωτερικό χώρο να υπάρχει άτομο με εξοπλισμό για διάσωση.
•    Κατά την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών η παρασκευασμάτων, διαχωρίστε σύμφωνα με την ετικέτα (σήμανση που φέρνουν). Τοποθετείστε προειδοποιητική πινακίδα στο χώρο
•    Φροντίστε να μάθετε την χρήση των πυροσβεστήρων.
•    Αντικαταστήστε τις επικίνδυνες ουσίες με ακίνδυνες αν υπάρχουν ή αλλιώς με τις λιγότερο επικίνδυνες και τα επικίνδυνα μηχανήματα με ασφαλή (συντηρημένα σε καλή κατάσταση που πληρούν τις προδιαγραφές.
•    Αν έχετε μακριά μαλλιά δέστε τα και φοράτε σκούφο, για προστασία από κινούμενα μέρη μηχανημάτων. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα κλπ.
•    Βεβαιωθείτε ότι οι προφυλακτήρες των μηχανημάτων βρίσκονται στην κανονική τους θέση.
•    Για στερέωση των αντικειμένων χρησιμοποιείτε κατάλληλους σφιγκτήρες και όχι τα χέρια σας.
•    Μην ανεβαίνετε στους βραχίονες των περονοφόρων οχημάτων.
•    Διατηρείτε τα δάπεδα καθαρά, στεγνά και ομαλά και φοράτε κατάλληλα υποδήματα.
•    Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για ατομικό καθαρισμό
•    Φροντίστε τα αποδυτήρια να είναι τακτοποιημένα. Χρησιμοποιείτε τους νιπτήρες και τις εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας και υγιεινής.
•    Φροντίστε να μην υπάρχουν εμπόδια στους διαδρόμους η αντικείμενα στις σκάλες
•    Μην τοποθετείτε εμπόδια στις εξόδους κινδύνου και να ακολουθείτε πιστά τα σήματα ασφάλειας.
•    Εάν εργάζεστε σε ύψος χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλο και ασφαλή εξοπλισμό
•    κατάλληλη και ασφαλή σκάλα, σκαλωσιά κλπ.). 17. Στερεώνετε κατάλληλα τις φορητές κλίμακες στο άνω σημείο.
•    Χρησιμοποιείτε προστατευτικά κιγκλιδώματα για τα ανοίγματα η καλύψτε τα ασφαλώς. Τα δάπεδα να διατηρούνται ταχτοποιημένα.
•    Φροντίστε να υπάρχουν αντιστηρίξεις γύρο από χαλαρά υλικά (χώμα άμμος κλπ).
•    Μην περπατάτε όρθιοι πάνω σε εύθραυστες στέγες. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο διάδρομο.
•    Στις εργασίες επισκευής η συντήρησης πληροφορηθείτε για τα σημεία όπου διέρχονται δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού, αερίων ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο.
•    Όταν δουλεύετε με χαλαρά υλικά φοράτε ζώνη και τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό (σύστημα πρόσδεσης, κράνος, φόρμα γάντια κλπ.).
•    Όταν χρησιμοποιείτε καρφωτικά  πιστόλια, φοράτε τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (γυαλιά κλπ.).
•    Φοράτε υποδήματα ασφαλείας.
•    Φοράτε κράνος ασφαλείας και μην αφήνετε εργαλεία σε σκάλες, ράφια, σκαλωσιές.
•    Σε περίοδο καύσωνα οι εργασίες να γίνονται κατά το δυνατόν, σε ώρες με χαμηλότερη θερμοκρασία. Να προστατεύεστε (κατάλληλο καπέλο, ρούχα αντηλιακό). Πίνετε δροσερό νερό. Να υπάρχει πρόβλεψη για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
•    Χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα χημικά (φυτοφάρμακα λιπάσματα). Τηρείτε πάντα τις οδηγίες (δείτε και Νο5). Χρησιμοποιείτε μόνο τις ποσότητες που είναι απαραίτητες.
•    Προσοχή για τυχόν ελαττωματικές συσκευασίες.
•    Κατά την εργασία με χημικά (προετοιμασία διαλυμάτων, εφαρμογή) απαγορεύεται το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού και πότου.
•    Τα συμπτώματα από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών ( φυτοφάρμακα κλπ) δεν φαίνονται απάντα αμέσως!
•    Χρησιμοποιείτε πάντα και με σωστό τρόπο τα κατάλληλα Μέσα ατομικής Προστασίας (φόρμα, γάντια μάσκα και μπότες).
•    Μετά τις εργασίες ψεκασμού, πλυθείτε κατάλληλα και φορέστε καθαρά ρούχα. Τα χρησιμοποιημένα ρούχα πλένονται μετά από κάθε χρήση. Η καθαριότητα προλαμβάνει τις ασθένειες.

Σχετικές δημοσιεύσεις