«Τσουνάμι» δράσεων και αλλαγή νόμων στην Αθήνα για τους μετανάστες

Γράφουν οι: ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

“Η Ελλάδα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να αλλάξει την νομοθεσία της ως προς το άσυλο ώστε η Τουρκία

να χαρακτηριστεί «ασφαλής τρίτη χώρα» και έτσι να είναι νόμιμο να επιστρέφονται οι άνθρωποι αυτοί. Συγχρόνως θα πρέπει να νομοθετήσει άμεσα την επιτάχυνση διαδικασίας χορήγησης ασύλου έτσι ώστε οι αιτήσεις να επεξεργάζονται σε διάστημα ημερών και όχι μηνών όπως γίνεται μέχρι τώρα.”

Αν και η συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας προτείνει μία μάλλον ξεκάθαρη διαδικασία για τον περιορισμό των προσφυγικών ροών, στην υλοποίησή της, μόνο ξεκάθαρη δεν είναι.

Η Ελλάδα –και μόνο αυτή από τα 28 κράτη-μέλη– θα κληθεί να φέρει εις πέρας σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα τεράστιο διοικητικό, νομοθετικό κι επιχειρησιακό εγχείρημα, οι διαστάσεις του οποίου ενδεχομένως δεν έχουν γίνει ακόμα κατανοητές ούτε από την Ελλάδα και ίσως ούτε από τους εταίρους. «Ενα τσουνάμι τεχνικής προετοιμασίας» όπως το χαρακτηρίζει Ευρωπαίος αξιωματούχος στην «Κ» το οποίο απαιτεί ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της υλοποίησης, που τα νούμερα αφίξεων στα ελληνικά νησιά θα παραμένουν υψηλά, να λειτουργήσει άμεσα.

Συγκεκριμένα ως προς το νομοθετικό σκέλος, το ευρωπαϊκό σχέδιο που προβλέπει να επιστρέφονται όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά πίσω στην Τουρκία είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία παράνομο. Η Ελλάδα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να αλλάξει την νομοθεσία της ως προς το άσυλο ώστε η Τουρκία να χαρακτηριστεί «ασφαλής τρίτη χώρα» και έτσι να είναι νόμιμο να επιστρέφονται οι άνθρωποι αυτοί. Συγχρόνως θα πρέπει να νομοθετήσει άμεσα την επιτάχυνση διαδικασίας χορήγησης ασύλου έτσι ώστε οι αιτήσεις να επεξεργάζονται σε διάστημα ημερών και όχι μηνών όπως γίνεται μέχρι τώρα.

Τα επόμενα βήματα που θα κληθεί να κάνει η Ελλάδα ίσως να είναι ακόμα πιο δύσκολα από τα νομοθετικά. Πάλι σε μικρό χρονικό διάστημα θα πρέπει οι μετανάστες και πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Η εκκένωση των νησιών θα πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς είναι όρος ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν από την Τουρκία.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το προσχέδιο του κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου, υπολογίζονται στους περίπου 8.000 οι άνθρωποι που θα πρέπει να μεταφερθούν σε καταυλισμούς αλλά και να διαχωριστούν σε σε πρόσφυγες και σε μετανάστες, που δεν δικαιούνται άσυλο και πρέπει να επιστραφούν στις χώρες τους. Μέχρι τώρα ο σχεδιασμός μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών σε κέντρα φιλοξενίας εκτός Αττικής συνάντησε άρνηση και αντιδράσεις από την πλευρά τους, κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και στη μεταφορά των 8.000 ανθρώπων από τα νησιά.

Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι να στήσει ένα σύστημα καταγραφής και εξέτασης αιτήσεων ασύλου όλων των μεταναστών και προσφύγων που θα φτάνουν στα ελληνικά νησιά.

Σύμφωνα με το σχέδιο που συγκρότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε αίτηση ασύλου θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, το οποίο σημαίνει ότι κάθε αιτών θα πρέπει να περνάει από συνέντευξη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στα ελληνικά νησιά θα μεταφερθούν δεκάδες δικαστές, εκατοντάδες ειδικοί ασύλου, προσωπικό του Frontex, διερμηνείς, προσωπικό ασφαλείας ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να λειτουργήσει και το σύστημα μετεγκατάστασης σε όλη την Ε.Ε. Εκεί όμως που η διαδικασία γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη είναι όταν οι αιτήσεις για άσυλο θα απορρίπτονται και ο αιτών θα κάνει έφεση και θα καθυστερεί τη διαδικασία.

Το παραπάνω προσωπικό θα είναι Ελληνες, Ευρωπαίοι αλλά και Τούρκοι αξιωματούχοι οι οποίοι θα βοηθήσουν σε όλη τη διαδικασία. Συγκεκριμένα οι Τούρκοι θα βρίσκονται στα νησιά για να πιστοποιούν ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά έρχονται όντως από την Τουρκία.

Συγχρόνως, η επιστροφή των προσφύγων και μεταναστών πίσω στην Τουρκία αναμένεται επίσης να συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις, καθώς οι άνθρωποι αυτοί έχουν θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο, έχουν πληρώσει ένα μεγάλο ποσό για να φτάσουν στην Ελλάδα και τώρα πρέπει πάλι να επιστρέψουν στην Τουρκία χωρίς να έχουν επιτύχει τον στόχο τους.

Έντυπη Καθημερινή

Σχετικές δημοσιεύσεις