Ιαπωνία- Ρομπότ ανιχνευτές ραδιενέργειας

Ρομπότ έστειλαν οι Ιάπωνες τεχνικοί στο χώρο των αντιδραστήρων 1 και 3 για την μέτρηση της ραδιενέργειας.

Οι τιμές έδειξαν  έως και 49 μιλιζίβερτ την ώρα στη μονάδα 1 και μέχρι 57 μιλιζίβερτ την ώρα στη μονάδα 3, ενώ έως 250 μιλιζίβερτ το χρόνο είναι η ανώτερη επιτρεπτή τιμή έκθεσης του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό κάνει δύσκολη την εργασία των τεχνικών στο χώρο των αντιδραστήρων της Φούσκισμα.

Σχετικές δημοσιεύσεις