Με Ελληνική πρωτοβουλία η υιοθέτηση του “Συμφώνου των Νησιών” ως επίσημη Ευρωπαϊκή Δράση.

Μεγάλη επιτυχία για την νησιωτική πολιτική της ΕΕ και την αειφορία οι 388 υπογραφές των Ευρωβουλευτών με τις οποίες πέρασε σήμερα η Γραπτή Δήλωση 37/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), σχετικά με την υιοθέτηση του “Συμφώνου των Νησιών” ως Επίσημης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας.

Το «Σύμφωνο των Νησιών» (Pact of Islands), το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 12 Απριλίου 2011 με σημαντική Ελληνική συμμετοχή, αποτελεί μια πολιτική δέσμευση των νησιωτικών αρχών της Ευρώπης  για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο νησιού κατά 20% έως το 2020. Αποτελεί μια προέκταση του «Συμφώνου των Δημάρχων» και απευθύνεται μόνο σε νησιωτικές αρχές οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για συμβολή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η διαδικασία συλλογής υπογραφών ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη και άλλων τεσσάρων Ευρωβουλευτών από νησιωτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Στην συντονισμένη αυτή προσπάθεια συνέβαλαν μεταξύ άλλων:

–    Το Γραφείο του Κύπριου Ευρωβουλευτή κ. Κυριάκου Μαυρονικόλα
–    Το Γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) κας Ελένης Μαριάννου
–    Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) με τον Πρόεδρο Γιάννη Γλυνό, Δήμαρχο Άνδρου και τον Ηλία Ευθυμιόπουλο, Συντονιστή
–    Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γεώργιο Πουσσαίο
–    Ο Συντονιστής του Islenet κ. Πάνος Κορογιαννάκης

Στην Γραπτή Δήλωση  τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

1) τα νησιά εξαρτώνται ιδιαίτερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, αντιμετωπίζουν υψηλότερες δαπάνες στον τομέα των καυσίμων, αλλά αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για έρευνα, επίδειξη και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και δράσεων στον τομέα της αποτελεσματικότητας της ενέργειας,

2) είναι ευάλωτα στις κλιματικές αλλαγές λόγω των υψηλών τους επιπέδων βιοποικιλότητας και ευαίσθητων οικοσυστημάτων,

3) οι ανανεώσιμες πηγές είναι διαθέσιμες σε αφθονία και ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην ανακούφιση των μόνιμων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των νησιών, παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους κατοίκους τους,

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται η ανάγκη για εξεύρεση πρόσφορων οικονομικών πόρων ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της διαδικασίας του Συμφώνου των Νησιών (ΣτΝ) με βάση το μοντέλο του Συμφώνου των Δημάρχων, των Έξυπνων Πόλεων και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η αναγκαιότητα ξεχωριστών και σαφών αναφορών στην αειφορία των νησιών στα κείμενα πολιτικής της Ε.Ε. – σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τέλος, συγχαίρουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες οι οποίες είναι ήδη μέλη του ΣτΝ και καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει τη στήριξή της στις νησιωτικές κοινότητες της Ευρώπης, με σκοπό να επιτύχει τους στόχους αειφορίας της Ε.Ε., αλλά  και να ενθαρρύνει και άλλα νησιά της Ε.Ε. να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.

Πληροφορίες: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)
www.dafni.net.gr  τηλ. 210-8848055  e-mail: info@dafni.net.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις