Επιστημονικό Συμπόσιο Αναθέσμιση στον Αθλητισμό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013, ώρα 18:30
στο συνεδριακό χώρο του
ΤΙΤΑΝΙΑ HOTEL
(Πανεπιστημίου 52. Αθήνα)

Σχετικές δημοσιεύσεις