Απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση ζωής

Γράφει ο Μανώλης Χατζηπέτροs– Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Αγαπητοί αναγνώστες,συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι από μη βαθιά γνώση σε τι προσωπικά δεδομένα πρέπει να δώσουν….

δυσανασχετούν για να δώσουν την όποια απαραίτητη πληροφορία την οποία θα ζητήσει ο ασφαλιστής κατά την διάρκεια συμπλήρωσης του εντύπου της αίτησης ασφάλισης ζωής.

Έτσι αναγκαστικά θα προβώ σε μια ενημέρωση σε ποια απαραίτητα στοιχεία προσωπικών πληροφοριών θα σας ζητηθούν, καθώς και τον λόγο που θα σας ζητηθούν.

Η Κυριότερη αρχή αποδοχής ενός ασφαλιστικού κινδύνου, πηγάζει από την αναλλοίωτη φιλοσοφία της ασφαλιστικής εταιρείας να είναι κοντά στον έντιμο πολίτη – πελάτη της, άμεσα και ανθρώπινα.

Η αρχή αυτή, πάνω στη οποία στηρίζεται η επαγγελματική δεοντολογία της ασφαλιστικής Εταιρείας σημαίνει:

Ι. Επαρκές ασφάλιστρο που να εξασφαλίζει αυτή την δυνατότητα.
ΙΙ. Σωστή εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου .

Επισημαίνεται ότι, καθοριστικός και τελικής σημασίας παράγοντας στην εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου και την σωστή τιμολόγηση, που εξασφαλίζουν μακροχρόνια το κύρος και την καλή φήμη της εταιρείας και των συνεργατών της, είναι ο Συνεργάτης της εταιρείας που περισσότερο από κάθε άλλον έχει σαφή αντίληψη του κινδύνου που ασφαλίζει και της αξιοπιστίας του πελάτη.

Η συνεπώς έντιμη και συνεπής περιγραφή κάθε πληροφορίας που θα βοηθήσει στην αποδοχή και την σωστή και δίκαιη τιμολόγιση, μόνον ωφέλεια μπορεί να προκαλέσει στούς καλόπιστους πελάτες, στούς συνεργάτες και στην εταιρεία, των οποίων τα κίνητρα είναι παράλληλά και όχι αντίθετα.

Αίτηση Ασφάλισης

Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου είναι απαραίτητη η κατάθεση της αίτησης ασφάλισης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, γιατί η αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι απαντήσεις στην αίτηση ασφάλισης είναι αναγκαίο να είναι σαφείς, ακριβείς , και να αφορούν σε όλες τις ερωτήσεις που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, δημιουργείται ανάγκη για περισσότερες διευκρινίσεις με συνέπεια την καθυστέρηση της αποδοχής της αίτησης.
Ο υποψήφιος προς ασφάλιση είναι υποχρεωτικό να παραλαμβάνει αντίγραφο της αίτησης στην οποία έβαλε την υπογραφή του μετά τις ερωτήσεις που του υπέβαλε ο ασφαλιστικός σύμβουλος.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου / λήπτη της ασφάλισης (συμβαλλομένου) / Προστατευόμενου μέλους πρέπει να αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται και στο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας για να υπάρχει εύκολη ταυτοπροσωπία Ασφαλιστικού συμβολαίου με αστυνομική ταυτότητα

Α.Φ.Μ / ΔΟΥ
Και τα δύο στοιχεία αποτελούν απαραίτητη προυπόθεση για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου – με αυτό αποφεύγονται πιθανά λάθη για άτομα που συμπίπτει να έχουν ίδια ονοματεπώνυμα κλπ. Έπειτα οι εποπτικές κρατικές αρχές το απαιτούν για την διασταύρωση στοιχίων και για να δωθούν οι ανάλογες δικαιωματικές φοροαπαλλαγές στον λήπτη της ασφάλισης.

Διεύθυνση Αλληλογραφίας / Τηλέφωνο/ e-mail

Η διεύθυνση του ασφαλιζόμενου/ λήπτη της ασφάλισης, πρέπει να είναι πλήρης:

ΟΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΈΦΩΝΟ
ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσοχή! είναι απαραίτητο να δηλωθούν τα όποια χόμπι μας.Η εταιρεία αν έχουν δηλωθεί και είναι ήπιας μορφής καλύπτει κανονικά.π.χ ερασιτεχνικά με ποδόσφαιρο, κολυμβητήριο,γυμναστήριο,στίβο,καταδύσεις(όχι με φιάλες).κυνήγι την νόμιμη εποχή.
Ο αριθμός τηλεφώνου, πρέπει να είναι αυτός με τον οποίο μπορει η εταιρεία να επικοινωνήσει με τον πελάτη (με τον λήπτη της ασφάλισης)

Ο αριθμός κινητού και το e-mail είναι απαραίτητα και χρήσιμα για την εταιρεία, για την απρόσκοπτη επικοινωνία με τον πελάτη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Το επάγγελμα του ασφαλισμένου / λήπτη της ασφάλισης, κύριο και δευτερεύον αν υπάρχει, πρέπει να αναφέρεται με αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων του έτσι ώστε να πραγματοποιείται σωστή εκτίμηση των κινδύνων που διατρέχει και έτσι ο προσδιορισμός της κατηγορίας του επαγγέλματος του.

Ο Χαρακτηρισμός ενός επαγγέλματος ως επάγγελμα “ειδικής κατηγορίας” επηρεάζει εκτός από την παροχή του προσωπικού ατυχήματος και κάποιες από τις υπόλοιπες παροχές, ανάλογα με το επάγγελμα αλλά και τις ειδικές συνθήκες ασκησής του από κάθε υποψήφιο προς ασφάλιση.Π.χ λέμε ιδιωτικός υπάλληλος.Ποια ακριβώς τα καθήκοντα του;Με χρήση αυτοκινήτου η μοτοσυκλέτας; Με καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου η εξωτερικές εργασίες;Η ακριβής περιγραφή καθηκόντων μας προφυλάσει απο δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την στιγμή της αποζημίωσης.

Ιατρικό Ιστορικό:
Υπάρχει ένα λεπτομερέστατο ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά. Ο λόγος είναι για να μην υπάρχουν μετέπειτα αμφισβητήσεις ως πρός τις προυπάρχουσες χρόνιες ασθένειες.
Ο Ιατρός της Ασφαλιστικής εταιρείας και το τμήμα ανάληψης κινδύνου συναποφασίζουν αν θα επιβληθεί μερική ή ολοκληρωτική απαλλαγή από συγκεκριμένη ασθένεια.

Αρκετές φορές και ειδικά σε ορισμένα όρια ηλικίας των 45 ετών και άνω η εταιρεία ζητά απαραίτητα προσυμβατικές ιατρικές διαγνωστικές εξετάσεις με δικά της έξοδα.

Ο λόγος είναι ότι δεν καλύπτονται οι προυπάρχουσες ασθένειες ή παθήσεις από ατύχημα.  Αυτό ισχύει ΠΑΝΤΟΥ σε όλες τις ασφαλιστικές ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Προϋπάρχοντα προβλήματα ήπιας μορφής τα οποία δηλωθούν μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις  να έχουν εξαίρεση για 3-5 έτη και με επανεξέταση να επανεκτιμηθεί από την εταιρεία αν καλυφθεί μετά.

Με την παραλλαβή της αίτησης ασφάλισης Ζωής, δεν σημαίνει απαραίτητα και ασφαλιστικό συμβόλαιο. Πρέπει να γίνει πρώτα η έρευνα, η αξιολόγηση της αίτησης , εκτίμηση και ανάλυψη κινδύνου.

Η απόκρυψη προϋπάρχουσας ασθένειας,ενώ τη γνωρίζει ο υποψήφιος προς ασφάλιση, σημαίνει δικαίωμα νομικά στην ασφαλιστική εταιρεία να αρνηθεί αποζημίωση, ακόμη και να στραφεί νομικά εναντίον του(πράγμα το οποίο αποφεύγει) αλλά σίγουρα του επιβάλει ακύρωση του συμβολαίου.
Δηλαδή αν ένας ΧΨ πελάτης έχει καρκίνο και το απέκρυψε στην ασφαλιστική αίτηση, για να κάνει μετά την ασφάλιση απαίτηση αποζημίωσης, η εταιρεία αν από το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδειχθεί ότι η πάθηση προυπήρχε της αίτησης ασφάλισης και μάλιστα παίρνει ήδη ιατρική αγωγή, τότε θεωρείται κακοπιστία του πελάτη και το ασφαλιστήριο δίκαια ακυρώνεται. Ακόμη και για άλλο άσχετο θέμα νοσηλευτεί, η εταιρεία έχει δικαίωμα να μην τον αποζημιώσει.Δηλαδή αν κάποιος έχει καρκίνο και δεν το δηλώσει και νοσηλευτεί για κύστη κόκκυγος,η για αμυγδαλές, η εταιρεία μπορεί να επικαλεσθεί δόλο όταν έκανε ο πελάτης την αίτηση ασφάλισης και να μην τον αποζημιώσει ενώ ασφαλώς μπορεί και να του ακυρώσει το συμβόλαιο.
Σε περίπτωση όμως που ο πελάτης το είχε αλλά αποδειχθεί ότι πράγματι δεν το γνώριζε, τότε δεν κατηγορείται για κακοπιστία, και αρκετές φορές αποζημιώνεται κανονικά και χωρίς ακύρωση του συμβολαίου.

Οι εταιρείες λοιπόν με την σύμφωνη στάση και του κράτους και των ασφαλιστικών ελεγκτικών μηχανισμών, μετά την αρχική εξόφληση του συμβολαίου υπάρχει ένα χρονικό διάστημα αναμονής 30-45 ημερών ανάλογα με την εταιρεία , για την κάλυψη της νοσηλείας από ασθένεια και μετά από 2 χρόνια ισχύς του συμβολαίου για τον τοκετό…κλπ Αυτά όλα είναι γραμμένα στους όρους του συμβολαίου.

Καμμία Ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο δεν καλύπτει την πάθηση από τον υιό HIV.
Συμπέρασμα: Προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης.Λέμε πάντα την αλήθεια στις ερωτήσεις και ζητάμε αντίγραφο να υπάρχει μέσα στο συμβόλαιο μας.
Έχουμε επίσης δικαίωμα εναντίωσης μέχρι 15 μέρες μετά την εξόφληση για οποιοδήποτε λόγο επικαλεστούμε και επομένως να μας επιστραφούν τα ασφάλιστρα.

Μανώλης Χατζηπέτρος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Λ.Συγγρού 24 κ Πλατεία Τσόκρη 1 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210-9213445-46 Φαξ:210-9213448
———–
Οικία: Νίκης 8-10, Δάφνη 17234
Τηλ.2109013870 / 2110122231
Κινητό: 6942 55 77 99
Νάξου 2285061840
e-mail : manolischatzipetros@yahoo.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις