Θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη κατά τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 6ης Μαϊου 2012

Ημερομηνία εκλογών
•    Στις 6 Μαϊου 2012 θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή ώρα και θα λήξει την 19η ώρα της ίδιας ημέρας.

•    Οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές θα διενεργηθούν με τους εκλογικούς καταλόγους της Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κ.λπ.) που συντελέστηκαν έως την  29.02.2012

•    Η ίδια προθεσμία (29.02.2012) ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους.

•    Η ανωτέρω προθεσμία (29.02.2012) ισχύει και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής έως την ημερομηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 ως ετεροδημότες.

•    Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής μετά την 29η.02.2012 θα ψηφίσουν στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 ως ετεροδημότες.

 Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται :

•    ’Οσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

•    Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό

 

•    Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως , σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
Επίσης θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ενδεικτικά αναφέρεται:

•    Υπάλληλοι δημοσίου, για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους

•    Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου Δικαίου , νοσηλευτικών ιδρυμάτων , οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κλπ, στους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους

•    Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν  στον τόπο άσκησης εκλογικού δικαιώματος για λόγους υγείας.

 

ΣΧΕΤ: Το Π.Δ. 40/11.04.2012

Σχετικές δημοσιεύσεις