Συμπόσιο για το φιλόσοφο Θεόφιλο Καΐρη στην Άνδρο 16-17-18/9ου

Η Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων θα πραγματοποιήσει στην Άνδρο Συμπόσιο για το μεγάλο φιλόσοφο και στοχαστή της Άνδρου, Θεόφιλο Καΐρη…

…στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2011 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου της Χώρας Άνδρου με θέμα: «Θεόφιλος Καΐρης: Αναψηλαφώντας το βίο του και ξαναδιαβάζοντας το έργο του».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 17:30:
Υποδοχή συνέδρων – Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί.

Ιωάννης Καράς:            Η επιστημονική σκέψη του Θεόφιλου Καΐρη Ιστορικός της επιστήμης ,          και η νεοελληνική Αναγέννηση.
Ομότ. Δ/ντής ερευνών Ε.Ι.Ε.

Βασίλειος Κύρκος:        Η ανάσχεση των ιδεών του Διαφωτισμού και η Ομότ. Καθηγ. Φιλοσοφίας        περίπτωση του Θεόφιλου Καΐρη.

Παναγιώτης Τσολιάς:    Χ. Παμπλέκης – Θεόφιλος Καΐρης –
Υποψ. Δρ. Φιλοσοφίας     Παναγιώτης Σοφιανόπουλος: Οι θεμελιωτές της νεωτερικότητας στην Ελλάδα.

Νικήτας Σινιόσογλου:    Ριζοσπαστικός Διαφωτισμός και Κοινωνικός
Δρ. Φιλοσοφίας    Ριζοσπαστισμός. Αναθεωρώντας τη σχέση Θεόφιλου Καΐρη και Παναγιώτη Σοφιανόπουλου.

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 17:30:

Ιωάννης Δελλής:    Η μεταθανάτια  Πατρινή έκδοση των φιλοσο-
Καθηγ. Φιλοσοφίας     φικών παραδόσεων του Θεόφιλου Καΐρη.

Αθανάσιος Φωτόπουλος:    Πτυχές της ζωής του Θεόφιλου Καΐρη.
Επικ. Καθηγ. Νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας

Νικόλαος Τόμπρος:    Οι παιδαγωγικές επιλογές του Θεόφιλου
Δρ. Φιλοσοφίας     Καΐρη στο Ορφανοτροφείο της Άνδρου :
Απόστολος Καπρούλιας:    κοινωνικές , πολιτικές , ιστορικές συγκείμενες
Δρ. Φιλοσοφίας     και φιλοσοφικές – πλατωνικές προκείμενες .

Κωνσταντίνος Δημουλάς:    Ο Θεόφιλος Καΐρης στο νου και στην καρδιά
Φιλόλογος – Νομοπολιτικός –     του Θεόκλητου Φαρμακίδη.
Θεολόγος  – Ψυχολόγος

Ελένη Καραμπατζάκη:    Το αρχαίο ελληνικό υπόβαθρο της καϊρικής
Αναπλ. Καθηγ. Φιλοσοφίας      θεοσέβειας – Μερικές διαπιστώσεις.

Ηλίας Τεμπέλης:    «Η προς το απειροτέλειον αύτη απεριόριστος
Επικ. Καθηγ. Σχολής Ναυτικών    φορά»: Η θεωρία του Θεόφιλου Καΐρη για την
Δοκίμων      απειροτατική δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.

Γρηγόριος Καραφύλλης:    Γνωσιοθεωρητικά ζητήματα στο έργο του
Καθηγ. Φιλοσοφίας      Θεόφιλου Καΐρη.

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 10:30:

Χαρίτων Καρανάσιος:    Συμβολή στην έρευνα των χειρογράφων
Δρ. Φιλοσοφίας      και των έργων του Θεόφιλου Καΐρη.

Κώστας Πέτσιος:    Οι περί φύσεως αντιλήψεις του Θεόφιλου
Αναπλ. Καθηγ. Φιλοσοφίας      Καΐρη.

Γεώργιος Βλαχάκης:    Ξαναδιαβάζοντας τη Φυσική του Θεόφιλου
Δρ. Φιλοσοφίας      Καΐρη. Ριζοσπαστικές ιδέες και φιλοσοφικά θεμέλια μιας ενιαίας θεωρείας για την περιγραφή της φυσικής πραγματικότητας .

Βασίλειος Παππάς:    Το πείραμα, όπως παρουσιάζεται στη
Φυσικός      χειρόγραφη Φυσική    του Θεόφιλου Καΐρη (από τη φιλοσοφική προσέγγιση στην πειραματική επαλήθευση).

Χρήστος Ξενάκης:    Συνάφειες και αποκλίσεις των θεωριών του
Δρ. Φυσικός      «πανταχηκινήτου» και του ένυλου, στο πλαίσιο μιας μηχανιστικής ερμηνείας των φαινομένων της φύσεως.

Σχετικές δημοσιεύσεις