Το πρώτο αποχετευτικό σύστημα

4.000 χρόνια π.χ. οι Βαβυλώνιοι κατασκευάζουν το πρώτο υποτυπώδες αποχετευτικό σύστημα με υπονόμους …

οι οποίοι απομάκρυναν από τους δρόμους τα νερά της βροχής και μερικά σπίτια συνδέθηκαν σε αυτούς.

Το 800 π.χ. οι Ρωμαίοι κατασκευάζουν κάτω από την πόλη το πρώτο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης όπου με μολύβδινους σωλήνες διοχετεύουν στους υπονόμους τα λύματα από τα δημόσια κτήρια, λουτρά, τουαλέτες κ.λ.π.

Το 100 μ.χ. συνδέονται και οι κατοικίες δημιουργώντας ένα πραγματικά σύγχρονο έργο με συχνά ανακυκλώσιμα λύματα οποία γυρνούσαν από τα λουτρά στα αποχωρητήρια πριν καταλήξουν στον ποταμό Τίβερη.

ΠΗΓΗ: Science Illustrated 3/2005

Σχετικές δημοσιεύσεις