Χωρίς Μεσάζοντες

Όπως αποφάσισε η γενική συνέλευση των εθελοντών της Κίνησης Αντίστασης και Αλληλεγγύης

Γαλατσίου Χωρίς Μεσάζοντες η 3η διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013  στο πάρκιγκ του Άλσους Βεϊκου.

Δηλώσετε εθελοντής ή εθελόντρια στην Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου Χωρίς Μεσάζοντες στο xmesazontes@gmail.com

Σχετικές δημοσιεύσεις