Ένα στα τέσσερα Ελληνόπουλα είναι υπέρβαρα

Τα παιδιά μας είναι από τα πιο παχύσαρκα παιδιά στον πλανήτη. Τα στοιχεία που μας έρχονται από την  Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία μας ενημερώνουν πως ένα στα τέσσερα Ελληνόπουλα είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο…

…σε περιοχές της  Μακεδονίας αλλά και της Κρήτης το ποσοστό ξεπερνά το 30-35.

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκία, καταγράφει πως το 31.2% των αγοριών και το 26,5% των κοριτσιών σε ηλικία  μέχρι και 12 ετών είναι παχύ¬σαρκα ή υπέρβαρα.

Σύμφωνα  με μελέτες παιδιατρικών νοσοκομείων συγκριτικά  με την προηγούμενη δεκαετία το πο¬σοστό αύξησης της παιδικής  παχυσαρκίας φτάνει το 54% και σε 40%!

Σχετικές δημοσιεύσεις